L'aïllament domiciliari és una mesura que consisteix a mantenir aïllades les persones que estan afectades pel virus, o poden estar-ho, i d’aquesta manera tallar la cadena de transmissió. La UE i l’OMS el recomanen com una de les mesures més efectives per reduir la transmissió del virus.

Les persones amb símptomes, positives d'una prova diagnòstica o que rebin un SMS a través del gestor o de l'eina ContacteCovid.cat caldrà que facin un correcte aïllament per poder tallar la cadena de contagis. Només estan exemptes de fer aïllament aquelles persones vacunades amb la pauta completa que siguin contactes estrets i no presentin símptomes.

Les persones potencialment infectades, sigui perquè presenten símptomes o perquè han estat en contacte amb persones infectades:

 • No han de sortir de casa en cap cas (ni a comprar, ni a passejar la mascota, etc.).
 • Han d'estar aïllades en una habitació separada de la resta de persones de la casa i fer servir un lavabo diferent. Si això no fos possible, s'ha d'extremar el distanciament, especialment amb persones que es consideren grup de risc, com ara les persones de més de 65 anys, persones amb malalties cròniques, gestants i infants menors de 5 anys.

Convé, a més, designar una única persona com a cuidadora principal i totes les persones que estan en contacte amb la persona afectada han d’extremar les mesures de precaució.

Mesures que ha de prendre la persona aïllada

 • No pot sortir de les zones d’aïllament designades. En cas que sigui imprescindible anar a zones comunes, s’ha de rentar les mans i portar mascareta.
 • No pot rebre visites i cal evitar el contacte proper amb qualsevol persona i amb animals domèstics.
 • S’ha de rentar les mans molt sovint, preferiblement amb solució hidroalcohòlica.
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar o utilitzar la part interna del colze i, de seguida, llençar el mocador i rentar-se les mans.
 • S’ha de dutxar i canviar de muda diàriament. Les tovalloles s’han de canviar després de cada ús.
 • S’ha de ventilar l’habitació un mínim de 10 minuts, 3 cops al dia.
 • Cada vegada que algú necessiti entrar a l’habitació, cal ventilar l’espai prèviament un mínim de 10 minuts i posar-se la mascareta, tant la persona aïllada com la persona cuidadora.
 • En el cas que la persona aïllada sigui una mare lactant, ha de posar-se la mascareta sempre que estigui a prop del seu nadó i rentar-se les mans molt acuradament abans del contacte.
 • És aconsellable disposar d’un telèfon mòbil per tal de comunicar-se amb la resta de persones.

Mesures que han de prendre les persones que conviuen amb la persona aïllada

 • Es recomana entrar a l’habitació de la persona aïllada com menys vegades millor, i quan sigui imprescindible, cal planificar-se per estar el mínim temps possible. En entrar a l’habitació, tant la persona aïllada com la persona cuidadora han de portar mascareta, i quan hi hagi contacte amb la persona afectada o amb els seus fluids, cal dur, a part de la mascareta, guants de làtex i bata resistent als fluids. La mascareta i els guants han de ser d’un sol ús.
 • 10 minuts abans d’entrar a l’habitació de la persona aïllada, se l’ha d’avisar perquè ventili l’habitació.
 • Cal rentar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica sovint.
 • Quan faci ús de l’inodor, es recomana tancar la tapa abans de  la descàrrega de l’aigua de la cisterna.
 • Cal utilitzar tovalloles de paper després de rentar-se les mans.
 • S’ha de mantenir una bona ventilació de les àrees compartides de la llar, i ventilar un mínim de 10 minuts, 3 cops al dia.
 • En el cas que tots els membres de la llar estiguin aïllats, tots han de seguir les mesures d’aïllament. Els productes que necessitin els han de proporcionar altres persones de l’entorn social o familiar, o bé mitjançant lliuraments a domicili. Aquestes persones no poden entrar a la llar i han de deixar els productes a la porta, i les persones aïllades els han de recollir amb mascareta, tot mantenint una distància mínima d'1,5 metres.

Maneig de residus i neteja de superfícies

 • Cal netejar diàriament i de forma exhaustiva els lavabos amb lleixiu, començant per la pica i acabant pel vàter.
 • La neteja de l’habitació s’ha de començar des de la part més allunyada de la porta d’entrada fins a la
  porta.
 • S’ha de rentar la roba de llit, les tovalloles, etc. de les persones aïllades amb sabons o detergents habituals a 60-90 °C i deixar que s’eixugui completament. Aquesta roba s’ha de col·locar en una bossa amb tancament hermètic fins al moment de rentar-la i no s’ha de sacsejar.
 • Els residus de la persona malalta, inclòs el material d’un sol ús que hagi utilitzat (guants, mocadors, mascaretes) es recomana eliminar-los en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell d’escombraries que estigui a l’habitació, preferentment amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
 • Aquesta bossa 1 s’ha de tancar adequadament i s’ha d’introduir a una segona bossa (bossa 2) al costat de la sortida de l’habitació on, a més, es dipositaran els guants i mascareta utilitzats per la persona que té cura del malalt, i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.
 • La bossa 2 es dipositarà a la bossa d’escombraries (bossa 3) amb la resta de residus domèstics i aquesta es tancarà també adequadament. La bossa 3 es dipositarà en el contenidor de rebuig. Immediatament després cal rentar-se bé les mans.
 • Els estris de cuina s’han de rentar amb aigua calenta i sabó o, preferiblement, al rentaplats per separat dels de la resta de persones.
 • Les superfícies que es toquen sovint (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori), les superfícies del lavabo i el vàter s’han de netejar amb material d’un sol ús i desinfectar diàriament amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu en una dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua), preparat el mateix dia que s’ha d’utilitzar. La persona encarregada de la neteja ha de protegir-se amb mascareta i guants. Un cop acabada la neteja la persona dipositarà els guants i la mascareta en una bossa que es tancarà adequadament i es llençarà amb la resta de residus domèstics. Després cal rentar-se les mans.
Data d'actualització:  08.07.2021