L'aïllament domiciliari és una mesura que consisteix a mantenir aïllades les persones que estan afectades pel virus, o poden estar-ho, i d’aquesta manera tallar la cadena de transmissió. La UE i l’OMS el recomanen com una de les mesures més efectives per reduir la transmissió del virus.

Les persones amb símptomes, positives d'una prova diagnòstica o que rebin un SMS a través del gestor o de l'eina ContacteCovid.cat caldrà que facin un correcte aïllament per poder tallar la cadena de contagis. Només estan exemptes de fer aïllament aquelles persones vacunades amb la pauta completa que siguin contactes estrets i no presentin símptomes.

Les persones potencialment infectades, sigui perquè presenten símptomes o perquè han estat en contacte amb persones infectades:

  • No han de sortir de casa en cap cas (ni a comprar, ni a passejar la mascota, etc.).
  • Han d'estar aïllades en una habitació separada de la resta de persones de la casa i fer servir un lavabo diferent. Si això no fos possible, s'ha d'extremar el distanciament, especialment amb persones que es consideren grup de risc, com ara les persones de més de 65 anys, persones amb malalties cròniques, gestants i infants menors de 5 anys.

Convé, a més, designar una única persona com a cuidadora principal i totes les persones que estan en contacte amb la persona afectada han d’extremar les mesures de precaució.

Mesures que ha de prendre la persona aïllada

Mesures que han de prendre les persones que conviuen amb la persona aïllada

Maneig de residus i neteja de superfícies

Data d'actualització:  08.07.2021