Coronavirus

Persones amb Trastorns de la Conducta Alimentària

Malgrat que la situació de confinament pot agreujar els símptomes psicològics previs de les persones amb TCA, també pot produir conseqüències positives.

El fet de compartir més temps en família pot afavorir el suport i l'acompanyament emocional en el seguiment del tractament, així com la supervisió de les ingestes (quantitats, evitar o reduir afartaments) i el control de les mesures compensatòries (vòmits autoinduïts o exercici físic excessiu) en el cas d'aquelles persones que ja tinguin una adequada motivació pel canvi. 

Risc de contraure el coronavirus

En general, els símptomes físics derivats dels TCA no predisposen a patir complicacions derivades del coronavirus. Si teniu TCA i una altra malaltia de base, consulteu amb el vostre especialista perquè valori si sou un grup de risc per contraure la malaltia COVID-19.

Les persones amb TCA no tenen per què tenir un sistema immunitari menys competent. Aquelles persones amb un índex de massa corporal molt baix i que presenten símptomes de desnutrició poden tenir un sistema immunitari debilitat. Si us preocupa aquest tema, podeu consultar amb el vostre pediatre o metge de família per rebre assessorament personalitzat.

Control del pes

Mentre duri el confinament només cal portar un control del pes a casa en cas que la ingesta o conducta compensatòria (vòmits autoinduïts o exercici físic excessiu) sigui evident i resulti necessari objectivar la pèrdua de pes per actuar en conseqüència, per exemple, augmentant la intensitat del tractament que s'està seguint (sigui per via telefònica o presencial).

En cas d'estar indicat, la família ha de fer el control del pes amb la freqüència que indiqui el professional referent durant el període que duri el confinament per la COVID-19.

Pautes alimentàries

Es recomana no fer canvis en les pautes alimentàries durant la situació de confinament i intentar que tot el nucli familiar segueixi la mateixa pauta d'alimentació. La restricció alimentària pot ser un factor de risc de recaiguda de la malaltia.

Activitat física

És recomanable que realitzeu algun tipus d'exercici físic, sempre acompanyat d'un familiar, excepte en el cas que el vostre terapeuta de referència us hagi indicat el contrari. 

Una bona opció és utilitzar recursos digitals per realitzar, en família, exercici físic suau, ioga o fins i tot tècniques de relaxació guiada durant el confinament a casa per coronavirus.

Ansietat

Per reduir l'ansietat que pot aparèixer aquests dies: 

  • Estructureu el dia amb rutines al voltant dels àpats, l'estudi i els moments de lleure.
  • Feu activitats lúdiques després de les menjades, en forma de jocs de taula, tant presencialment com telemàticament amb familiars i amics. 
  • Comuniqueu-vos amb el vostre entorn a través de les eines digitals.
  • Dosifiqueu el temps d'exposició a mitjans de comunicació, i eviteu informacions que no provinguin de fonts oficials.
  • Feu un ús saludable de les xarxes socials: eviteu visitar perfils que no us facin sentir bé o basin només la seva informació en l'alimentació o en la imatge corporal.

Gestió de situacions de conflictivitat familiar

És important poder gestionar de forma adaptativa les situacions d'estrès familiar generades pel període de confinament. Cal reconèixer els propis límits i passar el relleu a un altre membre de la família abans de no perdre el control.

Així mateix, convé respectar els espais d'intimitat de les persones que conviuen a casa. Es recomana trencar l'aïllament amb activitats de tipus social telemàtiques. També es poden utilitzar tècniques per reduir l'ansietat com relaxació, ioga, meditació, exercici físic.

 

I si cuideu una persona amb TCA...

  • Seguiu sempre les recomanacions pautades pel centre de tractament.
  • Recordeu que. com a cuidador o cuidadora, també esteu vivint una situació estressant que pot fer que per moments us sentiu menys pacient, inquiet/a o irritable davant la persona afectada.
Data d'actualització:  02.04.2020