Coronavirus

Tests d’antígens ràpids (TAR) de COVID-19 a les farmàcies comunitàries

Test d’automostra de venda lliure

Aquesta modalitat només emet un document acreditatiu del resultat positiu en cas que la persona el demani (quedarà incorporat a La Meva Salut i a la història clínica).

Test d’automostra supervisat a la farmàcia

El resultat s'incorpora a la història clínica i es publica a La Meva Salut. No dona accés a obtenir el certificat COVID digital de la UE.
Si vols obtenir un test vàlid per a l'emissió del Certificat COVID digital de la UE, consulta els laboratoris homologats per fer-ho.

Prova a col·lectius prioritzats per criteri de Salut Pública

És una prova professional, certificada per professionals farmacèutics i proveïda a les farmàcies pel Departament de Salut. El resultat s’incorpora a la història clínica de la persona, es publica a La Meva Salut i dona accés a obtenir el certificat COVID digital de la UE.

Resultats de les proves:

Positiu

Negatiu

Data d'actualització:  03.01.2022