Coronavirus

Tests antigènics ràpids (TAR) de COVID-19 a les farmàcies comunitàries

Test d’automostra de venda lliure

Aquesta modalitat no emet cap document acreditatiu del resultat.

Test d’automostra supervisat a la farmàcia

El resultat s'incorpora a la història clínica de la persona i es publica a La Meva Salut, però no dona accés a obtenir el certificat COVID digital de la UE.
Si vols obtenir un test vàlid per a l'emissió del Certificat COVID digital de la UE, consulta els laboratoris homologats per fer-ho.

Prova gratuïta a determinats col·lectius prioritzats per criteri de Salut Pública

És una prova professional, certificada per professionals farmacèutics i proveïda a les farmàcies pel Departament de Salut. El resultat s’incorpora a la història clínica de la persona, es publica a La Meva Salut i dona accés a obtenir el certificat COVID digital de la UE.

Resultats de les proves:

Positiu

Negatiu

Data d'actualització:  22.09.2021