Coronavirus

Tests antigènics ràpids (TAR) de COVID-19 a les farmàcies comunitàries

Per augmentar la capacitat diagnòstica i el control dels contagis de COVID-19, les farmàcies de Catalunya comercialitzen diferents tipologies de proves diagnòstiques que la ciutadania pot adquirir. Es tracta de tests d’antígens ràpids (TAR), que són proves molt senzilles que donen resultats al cap de 10 o 15 minuts. Es realitzen amb una mostra nasofaríngia  que s’extreu a través d’una automostra amb l’ajuda d’un bastonet.

Aquestes proves diagnòstiques les poden adquirir persones que no tenen simptomatologia compatible amb la COVID-19.

És molt important no anar a la farmàcia en cas de tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19. En aquest cas, la persona s'ha d'aïllar i posar-se en contacte amb el sistema sanitari trucant al seu CAP de referència, al 061 o fent una eConsulta a través de La Meva Salut.

És molt important destacar que un resultat negatiu no descarta la presència de la infecció, ja que la malaltia es podria estar incubant i acabar de desenvolupar al cap d’uns dies. Cal tenir present que, si tens un resultat negatiu amb alguna d’aquestes proves, has de seguir totes les mesures de prevenció, ja que el virus es pot contraure i transmetre en qualsevol moment.

Existeixen 3 tipus de proves diagnòstiques:

  • Test d’automostra de venda lliure
  • Test d’automostra supervisat a la farmàcia
  • Prova gratuïta a determinats col·lectius prioritzats per criteri de Salut Pública

Test d’automostra de venda lliure

Aquest test es pot adquirir a les farmàcies, però es realitza en un altre indret: a casa, al centre de treball, etc. No necessita recepta i s’ha de pagar. No el supervisa cap professional farmacèutic i queda fora dels circuits habituals del sistema de salut, per la qual cosa el resultat no s’inclou a la història clínica de la persona i, per tant, no es pot consultar des de La Meva Salut.

  • Soc contacte estret d’un cas positiu de COVID-19, què he de fer quan sàpiga el resultat?
  • No soc contacte estret d'un cas positiu de COVID-19, què he de fer quan sàpiga el resultat?

 

Aquesta modalitat no emet cap document acreditatiu del resultat.

Test d’automostra supervisat a la farmàcia

Aquest test es realitza a les farmàcies i està supervisat per un professional farmacèutic. No necessita recepta, s’ha de pagar i té un suplement extra per la supervisió del professional.

La persona que ha estat contacte estret d’un cas positiu de COVID-19 s'ha d'aïllar i posar-se en contacte amb el sistema sanitari trucant al seu CAP de referència, al 061 o fent una eConsulta a través de La Meva Salut. Descobreix com realitzar un bon aïllament per a contactes estrets de COVID-19.

La persona asimptomàtica:

  • El resultat de la prova diagnòstica de COVID-19 ha sortit negatiu. Què he de fer?
  • El resultat de la prova diagnòstica de COVID-19 ha sortit positiu. Què he de fer?

El resultat s'incorpora a la història clínica de la persona i es publica a La Meva Salut, però no dona accés a obtenir el certificat COVID digital de la UE.
Si vols obtenir un test vàlid per a l'emissió del Certificat COVID digital de la UE, consulta els laboratoris homologats per fer-ho.

Prova gratuïta a determinats col·lectius prioritzats per criteri de Salut Pública

De forma periòdica, es posen en funcionament campanyes de proves diagnòstiques supervisades per les farmàcies i finançades pel sistema públic de salut, les quals són gratuïtes per a les persones usuàries i s’adrecen a determinats col·lectius que, per raons de salut pública, són convocats pel sistema sanitari per fer-los la prova.

Aquest test es realitza a les farmàcies i els professionals farmacèutics supervisen que la mostra es prengui correctament.

Ara mateix, el sistema públic de salut ha posat en funcionament per al curs lectiu 2021-2022 una campanya de proves diagnòstiques supervisades i finançades adreçada a alumnes d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments, i a professorat d’educació infantil, educació primària i educació especial immunitzats i/o amb la pauta completa de vacunació que han estat contacte estret d'un cas positiu de COVID-19.

Aquestes persones rebran una carta del centre educatiu, on se’ls indiquen els passos a seguir. També trobaran la prescripció de la prova diagnòstica TAR al seu pla de medicació a La Meva Salut.

 

Alumnat o professorat immunitzat o amb la pauta completa de vacunació: Persones que han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos o que tenen la pauta de vacunació completa.

Alumnat o professorat no immunitzat o sense vacunar: Persones que no han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos i que no tenen la pauta de vacunació completa.

 

Soc contacte estret d’un cas positiu del meu grup bombolla:

És una prova professional, certificada per professionals farmacèutics i proveïda a les farmàcies pel Departament de Salut. El resultat s’incorpora a la història clínica de la persona, es publica a La Meva Salut i dona accés a obtenir el certificat COVID digital de la UE.

Resultats de les proves:

Positiu

Un resultat positiu significa que la persona és portadora de la COVID-19 i que existeix capacitat de transmetre la infecció. En aquest cas, cal fer un aïllament de 10 dies per tallar la cadena de contagis.

En cas de desenvolupar símptomes greus, la persona s’ha de posar en contacte amb el sistema sanitari trucant al CAP, al 061 o fent una eConsulta a través de La Meva Salut.

Més informació sobre com realitzar l'aïllament dels casos positius de COVID-19.

Negatiu

Aquesta prova és menys sensible que d'altres, com ara la PCR, tant en pacients asimptomàtics com en pacients amb símptomes, especialment si han aparegut fa més de 5 dies. Un resultat negatiu no descarta la infecció per COVID-19.

És important tenir present que, tot i tenir un resultat negatiu, s’han de seguir totes les mesures de protecció, ja que el virus es pot contraure i transmetre en qualsevol moment. En cas de ser contacte estret d’un cas positiu de COVID-19, l’aïllament s’ha de fer amb independència del resultat de la prova, excepte que la persona tingui la pauta completa de vacunació.

Data d'actualització:  22.09.2021