Coronavirus

Nous perfils professionals per fer front a la pandèmia de coronavirus

Per fer front a la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, s’han incorporat al sistema públic de salut de Catalunya nous rols professionals amb perfils i formació especifica per a cada tasca i necessitat.

Què fan? S’encarreguen de la vigilància, la identificació i el control de brots de la COVID-19 i de la resta d’afeccions recollides en la llista de malalties de declaració obligatòria (MDO). Entre les seves tasques figura la cerca activa de l’origen del contagi d’un cas positiu, com també dels seus contactes posteriors, i l’anàlisi i interpretació de les dades de salut.

Funcions

 • Duen a terme l’estudi dels contactes positius de COVID-19.
 • Fan el traçat per detectar l’origen del contagi de casos positius.
 • Indiquen les mesures preventives a realitzar.
 • Creen i fan el monitoratge dels indicadors de seguiment de l’epidèmia.
 • Resolen dubtes i consultes relacionades amb els casos i contactes.
 • Dissenyen protocols d’actuació, gestió de casos i contactes en els diferents àmbits.
 • Donen suport tècnic general a tots els òrgans de decisió.

Què fan? La figura de gestor COVID és clau dins l’atenció primària. Es posen en contacte amb les persones sospitoses d'estar infectades per COVID-19, a les quals un professional sanitari prescriu o fa una prova diagnòstica. La tasca dels gestors COVID consisteix a informar els casos sospitosos i confirmats (per telèfon o personalment) sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes. Si la situació de la persona no permet fer l’entrevista (menors, pacients hospitalitzats o greus, persones amb demència, etc.), s’ha de fer a través dels familiars.

Funcions

 • Informen la persona sobre com s’ha de fer l’aïllament.
 • Detecten impediments per a un correcte aïllament i fan intervenir un professional de treball social, si cal.
 • Registren els contactes estrets i també avaluen el risc que té la persona de generar un nou brot.
 • Identifiquen contactes estrets i fan el seguiment dels casos positius asimptomàtics.
 • Promouen i expliquen l’ús de l’eina ContacteCovid.cat per identificar contactes.
 • Donen informació a totes les persones que contacten amb els equips d’atenció primària per motius relacionats amb la COVID-19 i els programen visites i proves diagnòstiques de coronavirus.
 • Ajuden a gestionar la baixa laboral.

Què fan? Realitzen un seguiment telefònic de les persones que han estat identificades com a contactes estrets de casos confirmats de COVID-19. Acompanyen i ajuden les persones en el seu procés de quarantena, i a més gestionen totes les proves necessàries que es pugui requerir i vetllen per la correcta aplicació de les mesures d’aïllament i la detecció de casos.

Funcions

 • Fan el seguiment telefònic regular dels contactes estrets.
 • Gestionen les proves diagnòstiques que es requereixin en cada moment.
 • Duen a terme l’acompanyament i suport durant el procés de quarantena.
 • Fan el seguiment i l’aplicació de les mesures d’aïllament.
 • Detecten situacions de risc social i de salut.

Què fan? Els referents COVID escola ajuden a controlar els brots que es produeixen en els centres educatius. Es tracta d’un perfil professional que es va posar en marxa durant el curs 2020-2021 en el context de la pandèmia mundial de la COVID-19. La seva figura és clau per garantir una obertura segura dels centres. 

Funcions

 • Sintetitzen la informació rebuda pels centres educatius.
 • Comuniquen les situacions i casuístiques al centre escolar.
 • Fan la identificació de contactes estrets en l’àmbit escolar.
 • Acompanyen l'alumnat i els professionals de les escoles durant el procés assistencial de la COVID-19, especialment en l’estudi.
 • Coordinen l’aïllament de contactes i els cribratges, de forma integrada amb la resta d’actors del sistema que intervenen en l’abordatge de la pandèmia. 
 • Activen els equips mòbils per a la realització de proves diagnòstiques als centres educatius.
 • Estableixen les dates de reincorporació.
Data d'actualització:  15.02.2021