La detecció precoç de les persones amb COVID-19 i la ràpida identificació i aïllament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.

Amb la represa de la normalitat, s’amplien les situacions que impliquen contacte social i, per tant, augmenta el risc de propagació del virus.

Durant el confinament total de la població, el risc de contagi es reduïa considerablement perquè la possibilitat de tenir contacte amb persones amb qui no es convivia es limitava a situacions puntuals.

En aquest context, per tal de tallar la cadena de transmissió i evitar possibles nous brots, és fonamental:

  • la detecció precoç dels casos sospitosos de COVID-19, el ràpid diagnòstic i poder aïllar immediatament els casos positius, així com la identificació i el control de les persones amb qui han tingut contacte estret per tal de fer-ne el seguiment dels símptomes, indicar-los l’aïllament preventiu així com realitzar-ne la PCR d’estudi i detectar possibles casos asimptomàtics.
  • extremar les mesures de prevenció com el rentat de mans freqüent, el distanciament físic de 2 metres i l’ús de mascareta en espais oberts o tancats, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.