La pandèmia va alterar la programació dels centres sanitaris i els darrers mesos s'ha fet un gran esforç per recuperar la normalitat i reprendre l'activitat diagnòstica i quirúrgica de les malalties més greus, com ara el càncer i les malalties del cor. Actualment ens trobem davant d'una segona onada i l’objectiu és no haver d’ajornar cap activitat. En aquest sentit, és fonamental fer un bon ús dels recursos sanitaris per reduir la pressió sobre el sistema de salut i evitar-ne el col·lapse en cas que la situació epidemiològica de Catalunya continuï evolucionant desfavorablement.

Per això, si necessiteu rebre atenció mèdica no urgent o realitzar tràmits o gestions relacionats amb la salut, convé que aprofiteu tots els recursos d'atenció no presencials que teniu disponibles. D’aquesta manera, a banda de contribuir a evitar la sobrecàrrega dels centres sanitaris, us estalviareu desplaçaments i esperes innecessaris. 

D'altra banda, alguns centres sanitaris de la xarxa pública han habilitat a les seves pàgines web formularis específics per a la programació de visites presencials. En aquests formularis heu d'especificar el motiu de la vostra consulta i emplenar les vostres dades perquè el centre es posi en contacte amb vosaltres i us adreci al recurs més adient en funció de les vostres necessitats. 

En cas que hagueu d’acudir a un centre sanitari, és important que seguiu les mesures de prevenció establertes.