La gestió de les emocions

Després d'acceptar i entendre el diagnòstic de càncer, comença un procés d’aprenentatge individual per adaptar-se a les noves circumstàncies i incorporar-les a la vida quotidiana, a les relacions personals, al treball o al lleure.

Naturalment, en algunes ocasions la fortalesa emocional habitual pot disminuir i es poden passar moments més febles o fràgils, fins que es torna a recuperar l’ànim. També és possible que en qualsevol moment calgui la intervenció d’un especialista que ajudi a afrontar les situacions més complexes o feixugues. En aquest sentit, l’equip assistencial us assessorarà.

Cada persona intenta trobar i utilitzar els mecanismes propis que li funcionen. No hi ha regles sobre això. Tot i que aquesta és una experiència individual, moltes persones que l’han viscuda han trobat positius alguns dels suggeriments següents:

  • Saber què em passa. Hi ha persones que com més informació tenen sobre el diagnòstic i el tractament, més sensació de control tenen i participen més activament en les decisions i les activitats per tenir cura de si mateixes.
  • Expressar els sentiments. Per a algunes persones poder expressar els sentiments és un gran alleujament, perquè es poden manifestar en relació amb el moment que viuen sense la necessitat d’amagar o dissimular els diferents estats d’ànim. Això comporta que, prèviament, informin de la seva situació el seu entorn habitual, com la família, les amistats i/o els companys i companyes de feina.
  • Tenir cura de mi mateix/a. Aquest és un període en què dedicar temps a un/a mateix/a ajuda a tenir més sensació de confortació, com ara fer aquelles activitats que resulten agradables o incorporar-ne d’altres per millorar la salut, com la nutrició i mantenir-se tan actiu com sigui possible.

També hi ha persones que prefereixen portar la situació d’una manera més individual, sense compartir gaire, o bé prefereixen tenir un coneixement més bàsic de la malaltia. En tot cas, cadascú adoptarà les mesures que li siguin més convenients, d’acord amb les seves preferències i experiències personals.

Les emocions, tant les que són percebudes com a positives com les negatives, són sentiments humans que apareixen com a resposta natural a diverses situacions. Ocasionalment, algunes emocions negatives poden afectar substancialment la qualitat de vida. Quan això passa cal consultar l’equip assistencial per valorar la millor opció de tractament.

 

Data d'actualització:  16.07.2018