Aquest sentiment comprèn diverses emocions, des de la irritació i la frustració fins a accessos de ràbia i fúria. És bastant comú, tant en els pacients com en la família i les amistats de persones amb càncer. De vegades el disgust està relacionat amb altres sentiments com la por, el pànic, la frustració, l’ansietat o la desesperança. Es pot donar en diferents moments al llarg del procés de la malaltia i el tractament.

Les persones que han experimentat aquest sentiment expliquen que s’han sentit enfadades amb:

  • el càncer
  • l’equip assistencial
  • les amistats i la família
  • el propi cos
  • un mateix/a
  • el funcionament del sistema sanitari
  • les persones sanes

El disgust pot interferir en la vida quotidiana, pot evitar que ens sentim bé i que apreciem les coses que tenen significat per a nosaltres.

També pot impedir o interferir en el desenvolupament de les relacions personals.

Acceptar el disgust i trobar una manera d’expressar-lo, sense que sigui ofensiu per als altres, pot contribuir que no afecti negativament la nostra salut i les relacions personals.

Normalment és una emoció transitòria i de temps limitat, que quan s’ha superat permet avançar per procurar una vida més confortable.

Data d'actualització:  16.07.2018