La sexualitat

La sexualitat és un aspecte personal que té significats diferents per a cada persona. L’actitud i el comportament davant la sexualitat varia molt segons la persona i  les circumstàncies. Les sensacions i el comportament poden canviar diverses vegades, en diferents llocs i en diferents situacions.

El càncer i el seu tractament poden afectar la sexualitat. La investigació científica mostra que, aproximadament, la meitat de les dones que han estat tractades de càncer de mama i de càncers ginecològics tenen disfuncions sexuals que poden perdurar en el temps. En el cas dels homes, els que han estat tractats de càncer de pròstata, presenten disfuncions en l’erecció depenent del tipus de tractament rebut. 

Les causes de la disfunció sexual sovint són  aspectes tant físics com psicològics relacionats amb:

  • La capacitat física per donar i rebre plaer sexual.
  • Els pensaments i sentiments en relació al propi cos.
  • Els sentiments com la por o la tristesa.
  • Els rols i relacions amb la parella.

La sexualitat és una part important en la vida de les persones; aporta proximitat, plaer i diversitat de sentiments. És possible que, de vegades, pugui ser dificultós parlar obertament del que ens passa en aquest sentit, però és important abordar-ho per tal de reduir els problemes innecessaris. Tenir càncer no significa que renunciar a la nostra vida sexual. Probablement demanarà adaptacions, canvis, o noves fórmules de relació de forma temporal o permanent, segons cada situació.

Consulteu amb el vostre equip assistencial per tal de trobar les millors opcions possibles, d’acord amb les vostres circumstàncies.