Els símptomes de l’LNH depenen del lloc on s’origina el càncer i de l’òrgan afectat.

La majoria d’aquests símptomes no sempre són deguts al càncer. Altres problemes de salut, com per exemple les infeccions transitòries, podrien ocasionar-los. En tot cas, s’ha de consultar sempre amb el metge per tal de fer el diagnòstic.

Símptomes generals

  • Inflamació dels ganglis limfàtics de l’abdomen, zona engonal, coll o aixelles.
  • Febre no relacionada amb cap malaltia.
  • Pèrdua de pes sense causa aparent.
  • Sudoració i calfreds.

Símptomes específics

Estan relacionats amb els òrgans afectats.

  • Abdomen: podria causar dolor, abdomen inflat. 
  • Tòrax: podria causar tos, dolor, dificultat respiratòria. 

Data d'actualització:  16.07.2018