Després de confirmar el diagnòstic d’LNH per biòpsia de gangli és necessari conèixer el grau d’extensió per tal de planificar el tractament més adequat. El grau d’extensió també s’anomena estadiatge.

Els estadis del limfoma no Hodgkin són:

 

Estadi I

Les cèl·lules del limfoma es troben en un sol gangli, o en varis però en una sola regió ganglionar, com ara el coll, l’aixella o la zona engonal.

Estadi II

Les cèl·lules del limfoma es troben com a mínim en dos o més regions ganglionars del mateix costat del diafragma (és el múscul que ajuda a la respiració i separa el tòrax de l’abdomen).

Estadi III

El limfoma afecta regions ganglionars dels dos costats del diafragma.

Estadi IV

El limfoma s’ha disseminat més enllà dels ganglis limfàtics. Afecta un òrgan o varis, la pell o la medul·la òssia.

Data d'actualització:  16.07.2018