Es desconeixen exactament quines són les causes de l’LNH. La investigació científica mostra que algunes persones amb certs factors de risc tenen més probabilitat que d’altres per desenvolupar un LNH.

Un factor de risc és qualsevol factor que fa augmentar les possibilitats que una persona pugui desenvolupar càncer, però la majoria no en són una causa directa. Existeixen factors de risc que poden controlar-se, com el tabaquisme, i d’altres que no es pot, com l’edat i els aspectes hereditaris.

Factors de risc

 • Trastorns de la immunodeficiència (les defenses). Pot estar associat a factors hereditaris o bé degut a algunes infeccions per virus que poden incrementar el risc de desenvolupar un limfoma:
  • Virus de la immunodeficiència humana (VIH), que és el causant de la SIDA.
  • Helicobacter pylori, que pot causar úlceres a l’estómac.
  • Virus d’Epstein-Barr (VEB), que es relaciona amb el limfoma de Burkitt.
  • Virus de la leucèmia / limfoma de cèl·lula T humana (HTLV-1), que augmenta el risc de leucèmia i limfoma.
  • Virus d’hepatitis C, que alguns estudis han relacionat amb els limfomes tot i que encara s’està estudiant aquest possible risc.

No obstant, és probable que els virus no siguin l’únic factor. Les persones que pateixen algunes d’aquestes malalties, no necessàriament desenvolupen l’LNH al llarg de la seva vida.

Cal esmentar que el fet que l’LNH afecti les defenses del cos no vol dir que sigui contagiós.

 • Edat. El risc de desenvolupar un LNH augmenta amb l’edat. Els tipus d’LNH més comuns es donen amb més freqüència en persones per sobre de 60 anys.
Data d'actualització:  16.07.2018