El limfoma de Hodgkin s’origina en el teixit limfàtic, que forma part del sistema immunològic de cos (les defenses). Aquest tipus de teixit es troba en moltes parts del cos (incloent el coll, les axil·les, el tòrax, l’abdomen i la zona engonal). 

El limfoma de Hodgkin pot presentar-se quasi en qualsevol part del cos i disseminar-se a qualsevol òrgan o teixit, incloent el fetge, la medul·la òssia i la melsa. 

Aquesta malaltia és molt poc comú en infants menors de 5 anys. Es dona amb més freqüència en les persones de 15 a 35 anys i en més homes que dones. 

 

Causes

No es coneixen les causes exactes del limfoma de Hodgkin, però es dona amb més freqüència en infants amb trastorns immunològics.

Símptomes

Els símptomes del limfoma de Hodgkin depenen del lloc on s’origina el càncer i de l’òrgan afectat i poden incloure:

 • Inflamació sense dolor dels ganglis limfàtics (freqüentment els del coll)
 • Febre
 • Suor nocturna
 • Pèrdua de pes
 • Debilitat
 • Fatiga
 • Picor a tot el cos
 • Tos i altres símptomes respiratoris
 • Augment de la mida del fetge o la melsa

Diagnòstic

En general es fan servir diverses proves per diagnosticar el càncer i per determinar el seu grau d’extensió a altres òrgans (estadiatge). No totes les proves es fan a tots els infants, depèn de factors com l’estat de salut, el tipus de càncer, la gravetat dels símptomes i els resultats de proves anteriors.

En el cas del càncer del limfoma de Hodgkin es poden realitzar les proves següents:

 • Antecedents mèdics i exploració física. S’elabora la historia clínica sobre els antecedents mèdics dels nens i familiars i els símptomes actuals. També es fa una exploració física o es posa especial atenció en els ganglis limfàtics, el fetge i la melsa.
 • Biòpsia. La més freqüent és la que es realitza sobre els ganglis limfàtics del coll, les axil·les o a nivell engonal.

 

Tractament

Els tractaments més habituals en el tractament del limfoma de Hodgkin són la quimioteràpia i la radioteràpia.

L’aplicació d’aquestes teràpies es fan tenint en compte la fase en què es troba el limfoma i si el nen ha arribat al seu desenvolupament total.

Data d'actualització:  26.07.2018