Les cèl·lules germinals són les cèl·lules reproductives que es desenvolupen en els ovaris en les dones i en els testicles en els homes. De vegades aquestes cèl·lules emigren a d’altres parts del cos, com ara en el tòrax, l'abdomen o el cervell, i poden causar un tipus rar de càncer denominat tumor de cèl·lules germinals. Aquests es formen en cèl·lules en desenvolupament i solen contenir teixits normals ubicats en àrees anormals. 

Els tumors de cèl·lules germinals poden ser classificats com a teratomes (un tipus de tumor) benignes o malignes. Els teratomes poden ser madurs (teixit que té menys possibilitats de tornar-se càncer) o immadurs (teixit que pot disseminar-se i convertir-se en càncer).

Aquest tipus de tumors en la primera infància tenen característiques biològiques que són diferents a les que es donen en l’adolescència i joventut. 

 

Tipus de tumors de cèl·lules germinals

El tipus de tumors de cèl·lules germinals més importants són:

  • Testicular de primera infància. Es forma en els testicles dels infants menors dels 4 anys d’edat. El tractament inclou una orquiectomia inguinal radical (extirpació quirúrgica del testicle).
  • Testicular de l’adolescència i joventut. Es forma en els testicles de les persones en aquestes edats. Els tumors es classifiquen amb el nom de seminomes o no seminomes. Els seminomes són més sensibles a la radioteràpia. 
  • Extragonadal de la primera infància. Els tumors no es troben ubicats en els òrgans reproductius (testicles o ovaris) o en el cervell. Habitualment s’ubiquen en el sacre i el còccix. Es presenten amb més freqüència en les nenes que en els nens i poden identificar-se en el naixement.
  • Extragonadal de l’adolescència i joventut. Es troben habitualment en el tòrax.
  • D’ovaris. És un tipus de càncer molt poc comú que afecta les nens adolescents i dones joves. Les cèl·lules malignes es troben en les cèl·lules formadores d’òvuls en un ovari. El tractament inclou la salpingo-ooforectomia (extirpació quirúrgica de l’ovari i la trompa de Fal·lopi).

Símptomes

Els primers símptomes corresponen a la ubicació del tumor. Es pot notar una massa o un bony.

Diagnòstic

En general es fan servir diverses proves per diagnosticar el càncer i per determinar el seu grau d’extensió a altres òrgans (estadiatge). No totes les proves es fan a tots els nens, depèn de factors com l’estat de salut, el tipus de càncer, la gravetat dels símptomes i els resultats de proves anteriors.

En el cas dels tumors germinals es poden realitzar les proves següents:

  • Anàlisi de sang. A part de les determinacions habituals també s’analitza la presència i quantitat d’unes substàncies que produeixen les cèl·lules germinals malignes (alfa-fetoproteïna o beta gonadotropina coriònica). Aquestes determinacions també es fan durant i després del tractament per fer seguiment del tumor.

Tractament

El tractament dels tumors de cèl·lules germinals depèn de la seva ubicació, fase i tipus de tumor.

Sovint és possible l’extirpació quirúrgica completa o quasi completa del tumor.

Quan l’extirpació no pot ser completa, s’administren altres tractaments com la quimioteràpia i la radioteràpia.

Data d'actualització:  26.07.2018