Hi ha diferents tipus de cirurgia per tractar el càncer de mama:

En aquest casos, després de la intervenció s’aplica radioteràpia sobre la zona afectada. La combinació de la cirurgia i la radioteràpia rep el nom de tractament conservador. Si calgués aplicar quimioteràpia, la radioteràpia s’ha de posposar per al final.

 • Tumorectomia. Consisteix en l’extirpació del tumor i d’un petit marge de teixit que no té càncer al voltant del tumor.
 • Mastectomia parcial o segmental. Extirpació d’un quart o segment de la mama que comprèn el tumor.

 

radical_simple

 • Mastectomia radical simple. Consisteix en l’extirpació de tota la mama, inclòs el mugró, però no els ganglis limfàtics.
 • Mastectomia radical modificada. S’extirpa la mama i els ganglis limfàtics de l'aixella.

 

radical_simpleradical_modificada

L’objectiu és identificar el primer gangli sobre el qual drena la mama.

Si el gangli està afectat pel tumor cal revisar la resta de ganglis axil·lars i extirpar-los. Si no ho està es pot evitar la limfadenectomia i els efectes que se’n poden derivar (limfedema).

Consisteix, independentment de la tècnica quirúrgica utilitzada, en l’extirpació dels ganglis de l'aixella.

La quantitat de ganglis extirpats pot variar.

L’objectiu és treure tots els afectats i evitar de deixar cèl·lules que puguin portar a una recaiguda. 

Aquesta intervenció no està dirigida al tractament del càncer, sinó a restablir la forma de la mama en els casos en què s’ha practicat una mastectomia. 

Es pot fer en el mateix moment en què es practica l’extirpació de la mama (reconstrucció immediata) o posteriorment en una altra intervenció quirúrgica (reconstrucció diferida).

La reconstrucció es pot dur a terme amb teixits d’una altra part del cos (empelts) o amb implants sintètics (pròtesis internes).

També és possible no fer la reconstrucció i utilitzar pròtesis externes.

L'elecció d'una opció o una altra també necessita d'una valoració individual de cada persona.

El temps de recuperació després de la intervenció quirúrgica depèn de cada persona. En aquests tipus de cirurgia es poden donar algunes de les situacions següents:

Postoperatori immediat. Com en altres intervencions, durant els primers dies la zona operada està més delicada i poden aparèixer alguns petits hematomes. Generalment aquestes molèsties desapareixen en unes dues setmanes.

Alteracions sensitives locals. Després de la intervenció és freqüent la disminució de la sensibilitat o tenir sensació de «suro» a la zona operada. Amb el temps tendeix a desaparèixer i pràcticament es normalitza després de mesos o un any després de la intervenció.

Desequilibri postural. Si s’ha extirpat una de les mames es pot sentir una mica de desequilibri, especialment si la mida de la mama és gran. Aquesta és una situació transitòria però pot provocar molèsties al coll i l’esquena.

Mobilitat del braç. Si s’han extirpat els ganglis axil·lars, els músculs del braç poden estar més rígids i dèbils. És beneficiós iniciar exercicis, fins i tot just després de la intervenció quirúrgica de forma gradual, segons les possibilitats de moviment, per tal de reduir la rigidesa i el dolor i mantenir la mobilitat del braç. L’equip assistencial us indicarà alguns exercicis.

Limfedema. L’extirpació dels ganglis pot comportar seqüeles en la circulació del líquid limfàtic. En no tenir els ganglis, el líquid es pot acumular per la dificultat de drenatge o circulació. Es manifesta amb inflor del braç on s’ha fet la cirurgia (limfedema). Es tracta d’una seqüela crònica i progressiva que pot aparèixer poc després de la cirurgia o després de mesos o anys. No totes les dones el desenvolupen, però cal dur a terme algunes accions específiques al llarg de tota la vida per tal de prevenir-lo o millorar-lo. Els objectius principals són afavorir la circulació del braç i evitar infeccions.

Recomanacions

 • Eviteu portar roba ajustada o joies o el rellotge al braç afectat.
 • No porteu l’equipatge o les bosses de compra en aquest braç.
 • Per depilar-vos, feu servir cremes o màquines elèctriques. No utilitzeu fulles d’afaitar per evitar talls.
 • La presa de la pressió arterial, les punxades per a extraccions de sang, l’aplicació de tractaments a través de les venes, etc. s’han de fer al braç no afectat.
 • Quan feu servir productes com ara detergents o en treballs de jardineria, empreu guants per tal d’evitar infeccions.
 • En la manicura, eviteu tallar les cutícules.
 • Protegiu el braç al màxim per evitar talls, cops, cremades, cremades del sol, etc.
 • Feu els exercicis que us recomani l’equip assistencial.
Data d'actualització:  10.07.2018