mamaLa mama està situada sobre els músculs que cobreixen les costelles. Principalment està formada per teixit adipós (de greix) que és el que li dóna consistència i volum. La mama es compon de lòbuls que a la vegada contenen els lobels, on hi ha les glàndules de secreció de la llet.

Hi ha uns petits conductes, anomenats ductes, que connecten les glàndules, els lòbuls i els lobels. Mitjançant els ductes la llet arriba fins al mugró, que es troba en el centre de l’arèola (la zona de pell més fosca que envolta el mugró).

Tota la mama està irrigada per vasos sanguinis i vasos limfàtics. Els vasos sanguinis aporten la sang a les cèl·lules. Els vasos limfàtics formen part del sistema de defenses del cos i es connecten amb els ganglis, que són els que atrapen els bacteris, les cèl·lules canceroses i altres substàncies perjudicials que li arriben a traves de la limfa, un líquid de color clar que circula pels vasos limfàtics. Els ganglis limfàtics més propers a la mama són a l’aixella, a l’artèria mamària i a la zona supraclavicular (per sobre de la clavícula, a la base del coll).

El càncer de mama es pot trobar en diferents situacions:

  • In situ. Es diu així quan es troba localitzat on es va iniciar, al ducte o al lòbul.

  • Infiltrant. quan trenca el ducte o el lòbul i infiltra el teixit de la mama.

  • Amb disseminació limfàtica. Les cèl·lules canceroses són transportades als ganglis a traves de la limfa. El grup ganglionar que més sovint queda afectat és el de l’aixella.

  • Amb disseminació a través de la sang. La sang transporta les cèl·lules canceroses a altres òrgans; els més freqüents són els ossos, el fetge, el pulmó i el cervell. Així, el càncer que es genera en aquests òrgans té el mateix tipus de cèl·lules que el càncer de mama, per tant s’anomena càncer de mama amb metàstasi òssia, per exemple; no és un càncer d’ossos i, per tant, és tractat com a càncer de mama amb metàstasi.
Data d'actualització:  11.07.2018