La cirurgia és el tractament més freqüent del càncer colorrectal per extirpar el tumor.

El tractament amb quimioteràpia es refereix a l’ús de medicaments específics que tenen com a objectiu destruir les cèl·lules canceroses. 

La quimioteràpia que s’utilitza en el tractament del càncer colorrectal s’administra principalment per via endovenosa (a traves de les venes) i de forma ambulatòria.

Generalment la quimioteràpia s’aplica després de la cirurgia per eliminar les cèl·lules canceroses restants. En els casos de càncer de recte, se sol administrar conjuntament amb radioteràpia abans de la cirurgia amb l’objectiu de disminuir la mida del tumor. També és el tractament d’elecció en càncer colorrectal avançat o metastàsic.

 

Efectes secundaris més freqüents en el càncer de còlon i recte

La radioteràpia és un tractament que utilitza raigs d’alta energia per eliminar les cèl·lules canceroses. 

En el càncer de recte la radioteràpia s’utilitza al mateix temps que la quimioteràpia, és a dir, de forma concomitant. Es pot administrar abans (teràpia neoadjuvant) o després de la cirurgia (teràpia adjuvant). Tenen diferents avantatges i desavantatges, però essencialment la mateixa finalitat: eliminar possibles restes de cèl·lules malignes dels marges que la cirurgia no pot garantir. L’elecció d’una o altra opció és valorada per l’equip assistencial d’acord a la situació individual de cada persona.

 

Efectes secundaris més freqüents en el càncer de còlon i recte

Les teràpies biològiques actuen ajudant el sistema immunològic (de les defenses del cos) a lluitar contra el càncer.

Segons el mecanisme d’acció, n’hi ha de dos tipus principals: els anticossos monoclonals i les petites mol·lècules de baix pes mol·lecular. En el càncer colorectal s’utilitzen les primeres, per exemple cetuximabpanitumumab o pevacizumab. De moment s’utilitzen en casos de càncer colorectal metastàsic.

 

Efectes secundaris en el càncer de còlon i recte

Específicament, el Cetuximab destaca per la seva típica afectació cutània en forma de rash acneïforme (recorda l'acne juvenil) en cara i tronc.

El Bevacizumab pot produir petits sagnats (pel nas, o rectorràgies tumorals per exemple) i hipertensió arterial, i pot augmentar mínimament el risc d'accidents vasculars.

Data d'actualització:  12.07.2018