Tipus de cirurgia

 • Colonoscòpia. Mitjançant la colonoscòpia es poden extirpar els pòlips malignes al llarg del còlon i alguns tumors petits a la part baixa del recte.
 • Laparoscòpia. En fases molt inicials i determinades situacions, el càncer de còlon es pot extirpar mitjançant la laparoscòpia. Aquesta tècnica quirúrgica consisteix en la realització de 3 o 4 petites incisions a l’abdomen, a través dels quals s’introdueixen uns instruments que permeten visualitzar l’interior i extirpar el tumor, a més d’una petita porció de teixit sa del voltant. També, si és necessari, es poden treure alguns ganglis limfàtics. Amb aquesta tècnica es poden visualitzar la resta de budells i el fetge.
 • Cirurgia oberta. Aquesta tècnica quirúrgica consisteix en l’obertura de l’abdomen mitjançant un tall, practicat a la zona mitjana i al llarg, per extirpar el tumor i part de teixit sa proper, així com alguns ganglis limfàtics. També durant la intervenció es revisen la resta de budells i el fetge.

colon_cirurgia_1

Estoma

En extirpar el tumor i un marge de teixit sa, cal preveure com es connectaran les parts sanes per mantenir la continuïtat del budell gruixut fins a l’anus. Habitualment es realitzen abocaments temporals de la porció proximal del budell a la paret intestinal, que posteriorment seran reintroduïts i connectats amb la porció distal (vegeu il·lustració).

Es practica per deixar temps suficient perquè els teixits del còlon o del recte es recuperin de la cirurgia. La porció del budell que resta a l’exterior s’anomena estoma. L’estoma es connecta amb una bossa que recull la femta. Aquesta intervenció quirúrgica es coneix com colostomia de descàrrega. 

En ocasions, si la porció extirpada és molt ampla, la connexió no és possible i cal crear una nova via de caràcter permanent. La part inferior (distal) que queda dintre es sutura i es tanca. En aquest cas s’anomena colostomia permanent. 

Ocasionalment és possible conèixer, abans de la cirurgia, si es practicarà un estoma o no. Això permet, en el cas que fos necessari fer-ho, poder parlar amb l’equip assistencial i/o l’estomaterapeuta sobre la cura i d’altres factors associats a aquesta situació, com el desenvolupament de la vida quotidiana, els aspectes emocionals i els sexuals.

 

colon_cirurgia_2

Efectes secundaris

El temps de recuperació després de la intervenció quirúrgica depèn de cada persona. És freqüent que els primers dies puguin sentir-se molèsties, cansament o feblesa. Forma part del procés de recuperació i és temporal, fins a la cicatrització externa i interna. Durant els primers dies és probable que rebi analgèsics per al dolor, es modifiqui la dieta i es facin cures sobre la ferida, similars a d’altres intervencions quirúrgiques, fins a la recuperació total.

L’estoma. En cas que s’hagi practicat un estoma o colostomia, tant si és temporal com permanent, és necessari tenir una cura específica d’aquesta àrea. Durant els primers dies l’equip assistencial i/o l’estomaterapeuta us assessoraran per aprendre a tenir cura de l’estoma i, si no s’ha parlat abans de la cirurgia, sobre aspectes de la vida quotidiana, emocionals, sexuals i d’embaràs.

Recomanacions

Higiene de l’estoma i cura de la pell. A través de l’estoma surt la femta cap a la bossa. És important mantenir en bones condicions la mucosa de l’estoma i la pell del voltant, atès que per l’efecte del contacte amb la femta es podrien irritar, per tant s’ha de realitzar una higiene acurada al dia:

Material necessari:

 • Sabó neutre, de ph 5 o 6
 • Esponja suau natural
 • Paper de cel·lulosa absorbent (mocadors de paper, o paper higiènic o de cuina)
 • Mesurador d’estoma
 • Bossa de plàstic d’escombraries i paper
 • Bossa d’ostomia del tipus que s’utilitzi
 • Un mirall, si no es veieu l’estoma 

Higiene i canvi de la bossa:

 • Retireu l’adhesiu de forma paral·lela a la pell i de dalt cap a baix. Feu-ho suaument i acompanyeu el moviment de retirada subjectant la pell amb l’altra mà.
 • Si el sistema és de dues peces podeu retirar primer la bossa i després l’adhesiu, o bé, fer-ho tot a la vegada.
 • Si la pell té força pèl, desenganxeu l’adhesiu en la mateixa direcció del pèl, per tal de disminuir molèsties.
 • Emboliqueu la bossa en paper i llenceu-la a la bossa d’escombraries.
 • Renteu l’estoma i la pell del voltant amb l’esponja, el sabó i aigua tèbia. Podeu fer moviments circulars. És possible que l’estoma sagni una mica, és normal degut al tipus de teixit que el forma. S’ha de tractar com una zona sensible de la pell, però no com una ferida.
 • Assequeu-la fent petits tocs amb el paper de cel·lulosa.
 • Mesureu la mida de l’estoma. Durant els primers mesos reduirà la seva mida. És important retallar l’adhesiu d’acord amb la mida, per tal de protegir la pell del voltant.
 • Apliqueu el nou dispositiu sobre la pell seca. Assegureu-vos que la pell està ben seca; si cal, podeu posar l’adhesiu a les mans durant un parell de minuts per escalfar-lo una mica i facilitar així l’adhesió.
 • Col·loqueu la bossa en posició horitzontal si aneu al llit, i en posició vertical per a l’activitat quotidiana.         

Signes que cal vigilar

 • Canvi del color de l’estoma: si es torna blau-negre
 • Canvi en el color de les femtes: si són fosques, negres
 • Si apareix sagnat sever en la mucosa de l’estoma o amb les femtes
 • Si hi ha dolor abdominal agut o distensió abdominal
 • Si no s’ha fet expulsió de la femta o de gasos en un temps superior a l’habitual
 • Si es produeix diarrea
 • Si s’observa que la sortida de la femta es fa per un altre orifici (fístula)
 • Si apareix pus a l’estoma i febre
 • Si apareix hèrnia de l’estoma. S’han d’evitar esforços o treballs importants amb la musculatura abdominal

 En qualsevol dels casos s’ha de consultar sempre amb l’equip assistencial.

 

La higiene corporal. Depenent del vostre hàbit podeu fer dutxa o bany. Sempre amb aigua tèbia, no molt calenta; l’estoma no té sensibilitat. Ho podeu fer amb la bossa posada o sense. 

L'alimentació. En general, es pot fer una dieta normal i equilibrada; s’ha de tenir més cura en la quantitat d’aliments flatulents i/o amb la fibra. Aquestes recomanacions generals ajuden a millorar la digestió i el ritme deposicional:

 • Mastegueu lentament els aliments
 • Mantingueu un horari regular dels menjars per facilitar la regularitat del ritme intestinal
 • Eviteu diarrea, restrenyiments i gasos en excés
 • Eviteu els fregits, arrebossats i menjars molt condimentats o difícils de digerir
 • Eviteu àpats copiosos; és millor fraccionar-los de 4 a 6 al dia
 • No us estireu després dels àpats. És millor seure o passejar
 • És aconsellable beure força líquids, millor una hora abans o després dels àpats per evitar un buidament ràpid 

El vestit. En general no hi ha limitacions importants en l’ús de la roba però cal de tenir en compte les següents precaucions:

 • Eviteu roba que pugui fer pressió directa sobre l’estoma, com ara cinturons o faixes.
 • Si el cinturó del cotxe us causa molèsties, podeu fer servir el cinturó adaptat que utilitzen les dones embarassades. 

L’activitat física. En general es pot practicar qualsevol tipus d’esport, amb l’excepció d’aquells que causen gran impacte corporal, com ara la boxa, o bé un gran treball muscular abdominal.
Si practiqueu natació o be aneu a la platja, conserveu posat el dispositiu i tapeu el filtre amb els enganxalls destinats per aquest fi. Els adhesius estan preparats per estar en contacte amb aigua dolça, salada o amb clor. Per tenir més confiança, podeu provar abans a la banyera.
Actualment hi ha dispositius molt petits i opacs, que són més discrets per realitzar aquest tipus d’activitat.

El treball. La incorporació a la feina forma part de la tornada a la vida quotidiana. No s’ha de tenir una cura específica, només en els casos en què la feina comporta esforç físic amb els músculs abdominals. En aquest cas, s’ha de modificar el tipus d’activitat laboral pel risc de formar-se una hèrnia de l’estoma.
D’altra banda, és útil i dóna confiança tenir un dispositiu i material de recanvi a la feina, en cas que es presentés alguna eventualitat. 

Viatges i vacances. No hi ha cap obstacle per fer viatges. Porteu sempre el material suficient en el vostre equipatge pel temps previst. També és útil tenir una bossa de mà amb alguns recanvis. Si viatgeu amb avió, porteu els dispositius ja retallats, atès que no podreu disposar de tisores. És convenient portar sempre l’informe mèdic.

Data d'actualització:  12.07.2018