El còlon, el recte i el càncer

colonEl còlon i el recte són parts de l’aparell digestiu. Formen un tub llarg muscular anomenat budell gruixut, els últims 15 cm del qual corresponen al recte, que en la seva part final es connecta amb l’anus.

Part dels aliments que han estat digerits a traves de l’esòfag, estómac i budell prim arriben al còlon. En aquesta part de l’aparell digestiu s’absorbeix l’aigua i els nutrients minerals, i es formen els residus o femta, la qual arriba al recte i, a traves de l’anus, s'expulsa a l’exterior del cos.

El còlon es divideix en quatre seccions: el còlon ascendent, que correspon a la part dreta de l’abdomen; el còlon transvers, que creua per la part superior de l’abdomen, de dreta a esquerra; el còlon descendent, ubicat a la part esquerra de l’abdomen i, finalment, el còlon sigmoide que en la part final es connecta amb el recte.

Tot el còlon està irrigat per vasos sanguinis (venes i artèries) i vasos limfàtics (semblants a les venes). Els vasos sanguinis són els que aporten la sang a les cèl·lules. Els vasos limfàtics formen part del sistema de defenses del cos i es connecten amb els ganglis, que són els que atrapen els bacteris, les cèl·lules canceroses i d’altres substàncies perjudicials que li arriben a traves de la limfa, un líquid de color clar que circula pels vasos limfàtics. Els ganglis limfàtics es troben al llarg de tot el budell gruixut.

El càncer de còlon comença a la mucosa de l’òrgan (capa més interna) i pot afectar més o totes les capes de la paret del budell. Aquest és un aspecte important per determinar el grau d’afectació del càncer.

Quan el càncer colorrectal es dissemina més enllà del la mucosa on s’ha originat, es poden trobar cèl·lules malignes en els ganglis limfàtics propers (quan les cèl·lules han migrat a través dels vasos limfàtics), o bé metàstasis en altres òrgans (quan les venes que recullen la sang del còlon i el recte, la porten cap al fetge i després cap el cor, i d’aquest cap a la circulació sistèmica). Habitualment, el primer òrgan estació de les cèl·lules tumorals és el fetge (o els pulmons, en cas dels càncers originats en el darrer terç del recte).

El càncer que s’origina en el fetge té el mateix tipus de cèl·lules que el colorrectal, per tant es tracta d’un càncer colorrectal amb metàstasis hepàtiques. No és un càncer de fetge. El tractament serà per al càncer colorrectal, no per al càncer de fetge.

Data d'actualització:  11.07.2018