Després de confirmar el diagnòstic de càncer colorectal és necessari conèixer el grau d’extensió per tal de planificar el tractament més adequat. El grau d’extensió també s’anomena estadiatge del tumor.

Els estadis del càncer colorectal són:

 

Estadi 0 (carcinoma in situ)

Les cèl·lules canceroses es troben a la capa interna (mucosa) de la paret del còlon o el recte. La majoria dels casos en aquest estadi es poden extirpar durant una colonoscòpia.

Estadi I

El tumor ha crescut i ha traspassat a l’altra capa (submucosa), però no s’ha produït disseminació.

Estadi II

El tumor s’ha estès més profundament en la part interna de la paret del còlon o recte i afecta capes més externes de la paret del budell. És possible que hagi afectat als teixits propers, però no s’ha produït disseminació als ganglis limfàtics.

Estadi III

El tumor s’ha disseminat als ganglis limfàtics propers, però no a d’altres parts del cos.

Estadi IV

El tumor s’ha disseminat a d’altres parts del cos, com pot ser al fetge, pulmons, peritoneu (la membrana que cobreix la cavitat abdominal) o als ovaris. 

Càncer recurrent

Es produeix quan, passat un temps després d’haver tingut el càncer colorectal, torna a aparèixer. Pot tornar al còlon, al recte o aparèixer en una altra part del cos.

Data d'actualització:  12.07.2018