Eines estadístiques en línia

 Eines estadístiques via web enfocades al control epidemiològic

SART

Anàlisi estadístic de taxes i tendències:

  • Les taxes brutes (TB).
  • Les taxes ajustades a una població estàndard (TA).
  • Les taxes truncades (TT) per 105 persones any.
  • La tendència temporal de les taxes.
  • La raó d'incidència/mortalitat i predicció de les taxes.

RiskDiff

Anàlisi de les diferències degudes a factors de risc demogràfics per tendències o poblacions.

WAERS

Càlcul via web de la supervivència relativa.

Els resultats

Aquestes aplicacions permeten obtenir els resultats següents:

1) Descriptiva: càlcul de taxes.

2) PCA: càlcul de tendència temporal.

3) SIR/SMR: càlcul de raons d'incidència i/o mortalitat.

4) Predicció de casos futurs o en regions on no es disposa de dades.

5) RiskDiff: càlcul de l'evolució temporal del risc.

6) WAERS: càlcul de la supervivència relativa.

Data d'actualització:  27.07.2018