El programa de detecció precoç de càncer de mama invita a totes les dones a partir dels 50 anys. Com que les invitacions es fan seguint un ordre de centres d’atenció primària que es repeteix cada dos anys, pot ser que no rebeu la carta just quan feu els 50 anys, però sempre abans dels 52 anys. Si no és així, o teniu algun dubte, podeu trucar al telèfon 061 Salut Respon o bé posar-vos en contacte amb l'oficina Tècnica del Programa que us toca per zona geogràfica (veure mapa) i allí comprovaran les vostres dades.

La realització de mamografies en dones de menys de 50 anys ha de respondre bàsicament a criteris clínics, per tant el metge d’Atenció Primària o el ginecòleg són els que han de recomanar si la prova és necessària i la pauta a seguir. En cas d’indicació d’una mamografia preventiva aquesta es farà per via assistencial i no mitjançant el Programa.

Si vostè ja ha complert els 70 anys i fins aleshores s’ha anat fent les mamografies de detecció precoç amb el Programa, a partir d’ara ja no rebrà cap carta més convidant-la a fer-se la prova.

A partir dels 70 anys es recomana que continuï tenint cura de les seves mames i serà el metge d’Atenció Primària o el ginecòleg qui li recomanarà la pauta a seguir per via assistencial habitual en funció de cada dona.

Independentment de l’edat i de si fa poc o molt temps que us heu fet una mamografia, sempre que us noteu qualsevol anomalia a les mames, com un bony, dolor, secreció o algun altre símptoma que us preocupi s’aconsella contactar amb el metge d’Atenció Primària o el ginecòleg per tal que valori la situació i indiqui quin és el procediment més adient en cada cas.

Una dona amb símptomes no forma part de la població diana del Programa.

Les dones que en algun moment de la seva vida han estat diagnosticades de càncer de mama han de seguir els seus controls habituals fora de l’àmbit del Programa.

El fet d’haver patit la malaltia és motiu d’exclusió del Programa i malgrat ja estigui donada d’alta, el seu seguiment serà individualitzat i no a través del Programa de detecció precoç.

Si vostè és portadora de pròtesis mamàries, la mamografia continua sent el procediment estàndard pel diagnòstic precoç del càncer de mama, tot i que s’haurà d’aplicar un grau de compressió inferior per minimitzar el risc de ruptura.

Un càncer de mama és hereditari quan hi ha alguna alteració genètica que es pot transmetre i que augmenta el risc de patir-lo. Només entre un 5 % i un 10 % del total de càncers de mama tenen un component hereditari.

En funció del nombre de casos apareguts a la família i del grau de parentiu es poden establir tres grups de risc (alt risc, risc moderat i risc estàndard). El seu metge valorarà el grup de risc al que pertany i si s’escau la derivarà a una Unitat de Consell Genètic en Càncer perquè en faci l’estudi.

Data d'actualització:  24.07.2018