La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius.

En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del  budell, però que en el decurs del temps, podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

Els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç del càncer colorectal mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16% en els participants al programa.[1]

En alguns casos, encara que la prova de detecció precoç detecti sang a la femta, la colonoscòpia diagnòstica determina que la causa dels indicis de sang a la femta és una alteració benigna i no un càncer. 

La prova de detecció de sang oculta en femta, com qualsevol prova mèdica, no és perfecta i no detecta tots els càncers. Pot ser que no es detecti el càncer o el pòlip si en el moment de fer la prova no sagnava. Per aquest motiu, si noteu alguna molèstia (sang en les deposicions, canvi en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, dolor abdominal) consulteu el vostre metge encara que participeu en el programa.

[1]   Hewitson P, Glasziou P, Watson E, Towler B, Irwig L. Cochrane Systematic Review of Colorectal Cancer Screening Using the Fecal Occult Blood Test (Hemoccult): An Update. Am J Gastroenterol 2008; 103(6):1541-1549.