El programa s’adreça a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. 

Actualment el programa ja està implantat a tot el territori. Per això s’ha dissenyat un calendari per poblacions i centres d’atenció primària. Les invitacions s’envien a la població seguint un ordre de centres d’atenció primària per evitar la saturació dels laboratoris i les unitats d'endoscòpia i mantenir la durada de dos anys de cada ronda de cribratge. 

Invitació

L’oficina de cribratge de cada territori invita els homes i les dones d'entre 50 i 69 anys, mitjançant una carta enviada al domicili, a participar en el programa. Cal rebre la carta per poder participar-hi. 

A la carta s’indica on recollir el dispositiu per recollir la mostra de femta, bé a la farmàcia o bé al centre d'atenció primària segons el municipi on viviu, us donaran un lot per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porteu de nou a la farmàcia o al vostre centre d'atenció primària. Si els resultats són negatius, els participants rebran una carta informativa. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies del centre respectiu, on se us informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d'una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, se us indica el procediment a seguir. 

Per qualsevol aclariment podeu trucar al telèfon de l'oficina de cribratge que consta a la carta d’invitació.

La prova de detecció de sang oculta en femta

La prova utilitzada per a la detecció precoç és el test de sang oculta en femta, una prova molt senzilla que es realitza a casa i que no necessita cap tipus de preparació prèvia.

Consisteix a recollir una petita mostra de femta (o més d’una, segons el tipus de prova), que posteriorment s’analitza al laboratori per detectar sang del budell no visible a simple vista. El material per fer la prova s’acompanya de les instruccions per fer la recollida de les mostres de femta i el procediment per retornar les mostres un cop completada. El retorn pot ser per correu, dipositant-les al centre d’atenció primària o a les farmàcies que col·laboren amb el programa segons el domicili.

 

Els resultats de la prova de detecció de sang oculta en femta

Unes setmanes després de retornar les mostres, el resultat de la prova es comunica per correu o per telèfon.

No hi ha indicis de sang. Aquest és el resultat en la majoria dels casos (més del 95 % dels participants). En aquest cas, és poc probable que es tingui un càncer de còlon. Passats dos anys, se us torna a invitar per fer la prova.

De tota manera, aquest resultat no garanteix al 100 % que no es tingui un càncer o que no es pugui desenvolupar abans de dos anys. Per això, davant de molèsties (sang visible en les deposicions, canvi del ritme intestinal, dolor) es recomana consultar el metge.

Hi ha indicis de sang. En un 1 % -5 % dels casos es pot detectar sang. En la majoria de les ocasions, la sang és deguda a lesions benignes (com els pòlips) i, només en uns pocs casos, la sang s’explica per la presència d’un càncer. Davant d’aquest resultat, es recomana fer una colonoscòpia, que és una exploració de l’interior del budell, que es fa amb sedació i sense la necessitat d’ingressar. Aquesta exploració té un risc baix de complicacions. Des del programa se us indica com i quan fer la colonoscòpia.

Per acabar, en alguns casos es recomana repetir la prova per confirmar un resultat dubtós o per algun problema tècnic amb la mostra.

La prova addicional: la colonoscòpia

La colonoscòpia és una prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre. És important fer-se-la després de trobar indicis de sang a la femta, ja que permet confirmar o descartar la presència de pòlips, càncer de còlon o alguna alteració benigna. 

Durant la colonoscòpia es pot fer una biòpsia de les lesions que es detecten. Si es troba un pòlip, habitualment s’extirpa durant la mateixa colonoscòpia i s’envia al laboratori per analitzar-la.

Com qualsevol procediment mèdic, la colonoscòpia té un risc de complicacions. La taxa de complicacions de certa importància (reacció a la sedació, sagnat important o perforació del budell durant l’exploració) és baixa: entre 1 i 5 complicacions per cada 1.000 colonoscòpies efectuades [1],[2].

 

[1] Whitlock EP, Lin JS, Liles E, Beil TL, Fu R. Screening for colorectal cancer: a targeted, updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann. Intern. Med. 2008; 149(9):638-658.

[2]  Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica de prevención del cáncer colorectal. Guía de práctica clínica. Prevención del cáncer colorectal. Barcelona: Asociación Española de Gastroenterología, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Centro Cochrane Iberoamericano, 2004.

Els resultats de la colonoscòpia

No s’ha detectat cap pòlip ni càncer. Es recomana continuar amb el programa de detecció precoç i la prova de detecció de sang oculta en femta deu anys després.

S’ha detectat algun pòlip. S’extirpen i analitzen per conèixer les seves característiques. En funció del tipus de pòlip es pot recomanar retornar al programa de cribratge amb prova de detecció de sang oculta en femta, o entrar en un programa de revisions periòdiques amb colonoscòpia per controlar la possible aparició de nous pòlips.

S’ha detectat un càncer. S’ofereix l’atenció per un equip especialitzat en el càncer de còlon i recte en el sistema sanitari públic. La detecció del càncer de còlon en la seva fase inicial, augmenta la probabilitat de curació.

Data d'actualització:  24.07.2018