Invitació

La prova de detecció de sang oculta en femta

Els resultats de la prova de detecció de sang oculta en femta

La prova addicional: la colonoscòpia

Els resultats de la colonoscòpia

Data d'actualització:  24.07.2018