L'alta mèdica per inspecció

Si us trobeu en situació de baixa, l'ICAM us pot citar en qualsevol moment per fer-vos una avaluació mèdica.

Si en aquest reconeixement mèdic el metge o metgessa inspector de l’ICAM considera que no teniu limitacions funcionals per treballar, té l'obligació d’emetre l’alta mèdica. Aquest procediment és el que s'anomena alta mèdica per inspecció.

Si rebeu l'alta mèdica per inspecció, heu de reincorporar-vos al vostre lloc de treball el següent dia hàbil de la data de l'alta.

Què cal fer si no us trobeu bé després de rebre una alta mèdica per inspecció?

Durant els sis mesos següents a la data d’una alta mèdica emesa per inspecció, la valoració de l’inici d’una nova baixa de de la persona treballadora és competència dels metges de l’ICAM, sempre que sigui pel mateix motiu.

Així doncs, si durant els sis mesos posteriors a una alta mèdica emesa per inspecció no us trobeu bé, aquest és el procediment que heu de seguir:

Heu demanar una cita amb el vostre metge o metgessa de capçalera, que valorarà si teniu limitacions de salut per treballar.

Si el vostre metge o metgessa de capçalera considera que hi ha motiu de baixa per una malaltia diferent de la que va culminar amb l’alta per inspecció, emetrà directament un nou comunicat de baixa.

En el cas que el metge o la metgessa consideri que hi ha motiu de baixa per la mateixa malaltia que va finalitzar amb l'alta per inspecció, té l'obligació de derivar-vos a l’ICAM, amb un informe mèdic, on haureu de sol·licitar una cita per presentar aquest informe i qualsevol altra informació que considereu rellevant.

L’ICAM us citarà en un termini màxim de 48 hores, i un metge o metgessa avaluador d’aquest organisme determinarà si hi ha motius o no per iniciar una nova baixa laboral. 

 

Data d'actualització:  22.11.2018