Si esteu en situació de baixa i ja us trobeu en condicions de treballar, per reincorporar-vos a la feina necessiteu disposar de l’alta mèdica.

El comunicat d’alta és el document que acredita l’extinció de la situació d’incapacitat de treballar per un problema de salut, i en els processos per contingències comunes només el pot emetre el vostre metge o metgessa de família o un metge o metgessa avaluador de l’ICAM.

En els processos per contingències laborals, generalment emet l'alta mèdica el metge o metgessa de la mútua.

En les situacions de baixa de molt curta durada (menys de cinc dies), com el mateix comunicat inclou la data de la baixa i la de l’alta, no heu de fer cap tràmit. Si ja us trobeu bé, us heu de reincorporar a la feina el dia previst.

En les baixes de curta, mitjana i llarga durada, en el moment que us trobeu bé heu de sol·licitar una visita amb el vostre metge o metgessa de capçalera perquè valori i determini l'emissió de l'alta.

Si la vostra situació de baixa ha tingut una durada de més de 365 dies, només pot finalitzar-la l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb un dictamen previ de l'ICAM. 

D’altra banda, si en una visita ordinària de seguiment de la baixa o arran d’un requeriment d’avaluació mèdica el metge o la metgessa que us fa el reconeixement considera que esteu en condicions de treballar, pot emetre l’alta mèdica.

Heu de presentar el comunicat d’alta a l’empresa durant les 24 hores següents a la seva emissió, i l’endemà (o el primer dia hàbil a partir de l’alta) us heu de reincorporar a la feina.

Si el dia de l'alta considereu que no esteu recuperats, podeu sol·licitar que us facin un altre reconeixement mèdic.

Si el metge o la metgessa us visita abans de la data en què us heu de reincorporar a la feina i considera que encara no us heu recuperat, emetrà un comunicat de confirmació de la baixa que automàticament modificarà el document d'alta. En aquest comunicat cal indicar el diagnòstic, la nova durada estimada de la baixa, el tipus de procés i la data de la propera revisió mèdica.

En canvi, si el metge o la metgessa us visita el mateix dia que us heu d’incorporar a la feina i considera que encara no esteu en condicions de treballar, emetrà un nou comunicat de baixa mèdica, que no anul·larà l’anterior, on indicarà si el motiu és una recaiguda o una malaltia diferent.

Si us trobeu en situació de baixa, l'ICAM us pot citar en qualsevol moment per fer-vos una avaluació mèdica.

Si en aquest reconeixement mèdic el metge o metgessa inspector de l’ICAM considera que no teniu limitacions funcionals per treballar, té l'obligació d’emetre l’alta mèdica. Aquest procediment és el que s'anomena alta mèdica per inspecció.

Si rebeu l'alta mèdica per inspecció, heu de reincorporar-vos al vostre lloc de treball el següent dia hàbil de la data de l'alta.

Què cal fer si no us trobeu després de rebre l'alta mèdica per inspecció?

Si esteu en situació de baixa i la mútua gestora de l’empresa on treballeu considera que no teniu impediments per treballar per motius de salut, pot presentar una proposta motivada d’alta mèdica a l’ICAM, i aportar-hi la documentació que consideri oportuna    

Si porta a terme aquesta actuació, la mútua gestora de l’empresa us ho ha de comunicar perquè en tingueu coneixement.

En el moment que l’ICAM rep aquesta proposta d’alta, s’inicia un procés de com a màxim cinc dies de durada en què:

  1. L’ICAM tramet al vostre metge o metgessa de família la proposta d’alta mèdica i us hi programen una visita.
  2. El metge o la metgessa fa una valoració mèdica del vostre estat de salut i determina si emet l’alta.
  3. En cas de discrepar de la proposta d’alta, el metge o la metgessa ha de confirmar la continuació de la baixa mèdica i ha de lliurar a l’ICAM un informe que inclogui el diagnòstic, el tractament dispensat, els motius de la discrepància amb la proposta d’alta i els controls mèdics que considera necessari .
  4. Si hi està d’acord, l’ICAM trasllada aquest informe i la resposta negativa a la proposta d'alta a la mútua que la va presentar.
  5. Si l’ICAM no està d’acord amb l’informe que justifica la continuació de la vostra baixa, pot acceptar la proposta motivada de la mútua i citar-vos per a un nou reconeixement.
  6. Si l'ICAM no rep cap resposta del vostre metge o metgessa de capçalera, pot citar-vos per a un reconeixement.
  7. Així mateix, l’ICAM també us pot citar en qualsevol moment del procés per fer-vos una avaluació mèdica.

Si no esteu d’acord amb l’emissió de l’alta mèdica per part d’un metge o metgessa de l'atenció primària o d'un metge o metgessa avaluador de l’ICAM, disposeu d’11 dies hàbils per fer una reclamació administrativa prèvia a la via judicial.

Aquest tràmit es pot fer:

  • Per Internet, emplenant un formulari que haureu de lliurar a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut. 
  • Presencialment, amb un escrit que haureu de presentar en qualsevol registre oficial.  
Data d'actualització:  12.04.2021