Si esteu en situació de baixa i ja us trobeu en condicions de treballar, per reincorporar-vos a la feina necessiteu disposar de l’alta mèdica.

El comunicat d’alta és el document que acredita l’extinció de la situació d’incapacitat de treballar per un problema de salut, i en els processos per contingències comunes només el pot emetre el vostre metge o metgessa de família o un metge o metgessa avaluador de l’ICAM.

En els processos per contingències laborals, generalment emet l'alta mèdica el metge o metgessa de la mútua.

Data d'actualització:  12.04.2021