Qui participa en el sistema d'avaluacions mèdiques?

Al sistema públic de salut de Catalunya, els agents directament implicats en les avaluacions mèdiques que poden donar lloc al reconeixement de la incapacitat laboral de les persones treballadores i que calculen la durada de la baixa, en determinen les pròrrogues i estableixen les altes són els següents: