Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Institut Social de la Marina (ISM)

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM) són òrgans adscrits al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social encarregats de gestionar i administrar un nombre important de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social.

Entre les prestacions que depenen de l’INSS (i de l'ISM en el cas de les persones treballadores acollides al Règim Especial de Treballadors/ores del Mar) hi ha la Incapacitat Temporal i la Incapacitat Permanent, uns ajuts condicionats pels resultats de les avaluacions mèdiques de les persones que no poden treballar per motius de salut i que compleixen els requisits per percebre’ls.

El paper de l'INSS i de l'ISM en el sistema d'avaluacions mèdiques

En el marc del sistema de les avaluacions mèdiques, quan una persona en situació de baixa rep la prestació d'Incapacitat Temporal, l’INSS i l’ISM són competents per emetre l’alta amb caràcter general a través dels seus inspectors mèdics . A Catalunya, l’ICAM fa les funcions dels inspectors mèdics de l’INSS.

A més a més, quan s’han exhaurit els 365 dies que pot durar com a màxim una situació de baixa, l’INSS i l’ISM són els únics organismes competents per:

  • Reconèixer la pròrroga de la baixa.
  • Iniciar un expedient d’Incapacitat Permanent.
  • Emetre l’alta mèdica.
  • Emetre una nova baixa si es produeix en el termini dels 180 dies posteriors a l’alta mèdica per la mateixa patologia o per una altra de similar.
Data d'actualització:  22.11.2018