Les avaluacions mèdiques en l'àmbit laboral

Les valoracions dels metges i metgesses de les persones que no es troben bé per treballar determinen les baixes i les altes mèdiques i condicionen l’adjudicació de les prestacions d’incapacitat temporal i d’incapacitat permanent.

Data d'actualització:  22.11.2018