Seguiment de les baixes de llarga durada (61 dies o més)

En el mateix moment en què rebeu el comunicat de baixa de llarga durada, el metge o la metgessa us indicarà la data de la propera visita per confirmar la continuació d’aquesta situació.

Aquesta visita es programa en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data d’inici de la baixa.

A partir de la primera confirmació de la baixa, la revisió que donarà lloc als posteriors comunicats de confirmació es farà, de manera habitual, com a màxim cada 35 dies naturals.

No obstant, la persona en situació de baixa pot ser citada, en qualsevol moment, a una revisió de control per part de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l’ICAM.

L’assistència a aquestes visites és obligatòria.

En cas d’incompareixença no justificada, el metge o la metgessa  pot emetre l’alta, i a partir d’aquest moment es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

 

Informació relacionada

Cites de seguiment i control de l'ICAM Prestació d'Incapacitat Temporal

Web de la Seguretat Social

Data d'actualització:  22.11.2018