Seguiment de les baixes de durada mitjana (de 31 a 60 dies)

En el mateix moment que rebeu el comunicat de baixa de durada mitjana, el metge o la metgessa us comunicarà la data de la propera visita per confirmar la continuació d’aquesta situació.

Aquesta visita es programa en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data d’inici de la baixa.

A partir de la primera confirmació de la baixa, la revisió que donarà lloc als posteriors comunicats de confirmació es farà, de manera habitual, com a màxim cada 28 dies naturals.

A més a més, mentre estigueu en situació de baixa podreu ser citats, en qualsevol moment, a una revisió de control per part de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l’ICAM.

L’assistència a aquestes visites és obligatòria.

En cas d’incompareixença no justificada, el metge o la metgessa  pot emetre l’alta, i a partir d’aquest moment es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

 

Informació relacionada

Cites de seguiment i control de l'ICAM Prestació d'Incapacitat Temporal

Web de la Seguretat Social

Data d'actualització:  22.11.2018