Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) són aparells segurs i efectius que permeten realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorespiratòria (és el que es coneix com desfibril·lar) minuts abans que arribi l’ajut professional.

La disponibilitat d'un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular i la seva utilització abans de l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'associa amb gairebé el doble de supervivència davant d'una aturada cardíaca extrahospitalària (ACR). 

Quines característiques tenen?

Els diferents fabricants han dissenyat tot un seguit d'innovacions per facilitar l'ús d'aquests dispositius, amb missatges clars i fàcils d'entendre. S'han dissenyat per assegurar que la descàrrega s'efectua de manera segura, quan està indicada, i tan senzilla que la pugui dur a terme qualsevol persona, fins i tot sense cap entrenament previ.

Els DEA incorporen:

  • Un botó d'inici del funcionament que permet una encesa senzilla.
  • Un sistema ràpid de localització i obertura dels pegats que cal col·locar al pit de la persona inconscient.
  • Pegats amb dibuixos que identifiquen on s’han de col·locar, un cop retirada la roba del tòrax de la víctima.
  • Un sistema de veu, en l’idioma habitual del lloc on s’utilitza, amb instruccions clares i actualitzades per guiar al reanimador en el seu ús.
  • Un temps de càrrega ràpid abans de poder realitzar la desfibril·lació.
  • Un botó visible per poder realitzar la descàrrega, en ser premut, quan les instruccions de veu així ho indiquin.

Com funcionen?

L'èxit en la ressuscitació realitzada depèn fonamentalment del fet que les passes a seguir siguin senzilles, intuïtives i adequadament guiades.

Els DEA, habitualment, requereixen que l'usuari premi el botó corresponent per posar-ho en marxa. S’emeten una sèrie d’instruccions que indiquen com s’han de col·locar les pales per detectar el ritme cardíac i realitzar la descàrrega després que el ritme desfibril·lable és detectat.

Les persones que facin les compressions toràciques durant les maniobres de RCP, n'han d’evitar la interrupció mentre es col·loca el DEA. Un cop col·locat el DEA cal estar concentrat a seguir immediatament les instruccions de veu que emet l’aparell i el personal del SEM a través del telèfon (millor si s’activa la funció de “mans lliures”).

 

DEA fix i DEA mòbil

Un DEA fix és aquell que està a l’abast de tothom, en un lloc públic, i que habitualment està inserit en una “columna de la vida", que és un tòtem on hi ha la indicació de trucar al 112, una breu descripció de què cal fer davant una aturada cardíaca i quins són els dispositius que es posen en funcionament quan s’agafa el desfibril·lador.

Un DEA mòbil és aquell que no està fixat a cap lloc concret. L’acostumen a dur a sobre els Mossos d’Esquadra i/o la Policia Local. Segons les dades actuals, els resultats més bons s’han obtingut amb DEA mòbils, atès que els cossos policials són dels primers que arriben a l’emergència i en poden fer un ús més reglat i precoç.

Quina és la millor alternativa?

L'anàlisi del projecte desenvolupat a la demarcació de Girona apunta que, en cas de voler o haver d’instal·lar un DEA, optar per un DEA mòbil és l’alternativa més cost-eficient. En aquest sentit, el Departament de Salut ha elaborat unes recomanacions per a la racionalització, optimització i planificació dels recursos públics per donar resposta a les aturades cardíaques (ACR) extrahospitalàries i l’APD a Catalunya

Qui els pot utilitzar?

Els DEA poden ser utilitzats pel personal sanitari, les persones que tinguin la formació necessària i qualsevol persona que, encara que no tingui la formació, el pugui utilitzar amb finalitats terapèutiques. Per tant, no és imprescindible haver rebut una formació específica en l’ús del DEA. 

Ara bé, si és possible, es recomana que els reanimadors estiguin capacitats per reconèixer les situacions d'emergència i proporcionar les compressions toràciques fins que es disposi del DEA, així com immediatament després de les descàrregues.

En aquest sentit s’estan realitzant iniciatives de formació a les escoles per estendre els coneixements entre els joves. 

Com es poden identificar?

Podem trobar DEA en aeroports, avions, centres esportius, centres de transport, escoles, centres comercials, etc.   

Les característiques principals d’aquests dispositius són:

  • Localització identificada i visible (vegeu el logotip identificatiu que acompanya aquesta informació).
  • Accés públic les 24 hores (via pública).
Data d'actualització:  04.10.2018