L'única manera eficaç de prevenir les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries és suprimir de la dieta els aliments que les causen, i per poder fer-ho cal identificar-los. Per aquest motiu és imprescindible disposar d'informació detallada sobre la composició dels aliments i, en concret, dels ingredients que pertanyen als grups d'aliments identificats com a al·lergògens potencials.

Les autoritats sanitàries realitzen la inspecció i el control periòdics dels establiments alimentaris per verificar que es compleixen les condicions establertes per la normativa vigent.

Les persones afectades han de llegir bé les etiquetes dels productes abans de consumir-los i assegurar-se que no hi ha cap ingredient que els provoqui la reacció adversa. En cas de dubte o manca d'informació no han de consumir-los.

Cal evitar els productes en els quals no es pugui comprovar el llistat d'ingredients, com els productes que no estiguin etiquetats, els elaborats artesanalment o aquells que es venen a granel.

Informació sobre al·lèrgens . Obre en una nova finestra.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)

En aquelles llars on hi ha una persona amb al·lèrgia alimentària, s'ha de tenir precaució amb la manipulació dels aliments per evitar les contaminacions creuades (quan els aliments o ingredients que conté un determinat al·lergen poden entrar en contacte amb els aliments que no contenen al·lèrgens). Per això, és important tenir en compte una sèrie de mesures preventives com, per exemple, evitar fregir els aliments sense al·lèrgens en olis on s'hagin fregit prèviament productes amb un determinat al·lergen, utilitzar utensilis exclusius per a la manipulació dels aliments que no continguin al·lèrgens, etc.

Al restaurant, cal que informeu els cambrers o els responsables de l'establiment sobre l'aliment al qual sou al·lèrgics i que els pregunteu els ingredients dels plats que voleu demanar. Si teniu dubtes sobre algun menjar, val més que no en mengeu.

Altres mesures a tenir en compte:

  • Les mares que alleten un fill o filla al·lèrgics han d'evitar també la ingesta dels aliments que provoquen l'al·lèrgia, perquè poden arribar al nadó a través de la llet.
  • En el cas que un infant tingui una al·lèrgia alimentària és recomanable informar-ne l'escola o la llar d'infants perquè s'estableixin les mesures preventives necessàries (servei de menús especials, educació de les persones encarregades de la preparació i el servei dels àpats, administració del tractament farmacològic en cas d'exposició accidental a l'aliment causant de l'al·lèrgia, etc.). Aquests infants no han d'acceptar menjar que els ofereixin els companys.
  • Cal tenir en compte que la lactància materna pot contribuir a reduir el risc de patir al·lèrgies del nadó.

 

 

Els ingredients al·lergògens que han de figurar a l'etiqueta dels productes alimentaris a la Unió Europea són els següents:

Cereals que contenen gluten
El gluten és una proteïna que es troba en el blat, l'ordi, el sègol, la civada, l'espelta, el blat kamut i les varietats híbrides i els productes derivats d'aquests cereals. Tot i que és més freqüent la intolerància al gluten (malaltia celíaca), els mateixos cereals també poden causar al·lèrgies alimentàries, encara que no són gaire comunes. Els al·lèrgens dels cereals poden reaccionar de manera creuada amb els al·lèrgens del pol·len.

Crustacis i productes que contenen crustacis
En aquest grup d'al·lèrgens s'inclouen totes les espècies de crustacis. Es tracta d'una al·lèrgia força comuna i, a causa de la reactivitat creuada entre espècies, una mateixa persona pot reaccionar a diferents espècies de crustacis. A més, algunes poden tenir reaccions per inhalació de vapors de cocció i algunes altres també poden ser al·lèrgiques als mol·luscs.

Ous i productes que contenen ou
És una al·lèrgia comuna en els infants però que sovint desapareix a partir dels tres anys d'edat. Els ous poden causar reaccions anafilàctiques en algunes persones (reaccions que afecten a la vegada diversos òrgans o sistemes en pocs minuts). Hi ha reactivitat creuada amb ous d'altres espècies diferents de la gallina, com ara l'ànec o la guatlla. 

Peix i productes que contenen peix
L'augment del consum de peix en el món occidental fa que l'al·lèrgia al peix i derivats hagi adquirit més importància.

Es considera al·lergògena qualsevol espècie de peix, ja que la majoria poden presentar reactivitat creuada entre sí, i per tant una persona al·lèrgica no en pot considerar cap de segura.

Cacauets i productes que contenen cacauets
Pertanyen a la família de les lleguminoses, i són els causants principals d'anafilaxi i dels que provoquen reaccions al·lèrgiques més greus. És habitual que les persones al·lèrgiques als cacauets també reaccionin a la fruita seca i a altres lleguminoses com la soja o els tramussos. Els tractaments de calor augmenten l'efecte al·lergogen dels cacauets.

Soja i productes que contenen soja
Pertany a la família de les lleguminoses, i pot tenir reactivitat creuada amb altres llegums (inclòs el cacauet). També s'ha arribat a descriure la reacció creuada amb les proteïnes dels productes procedents de la vaca.

És una al·lèrgia que es presenta de manera ocasional en adults. En infants és més habitual però sol desaparèixer a partir dels dos anys d'edat. 

Llet i derivats (inclosa la lactosa)
L'al·lèrgia a les proteïnes de la llet (caseïna i lactoglobulines) és la més comuna de totes en infants; afecta entre el 2% i el 7% dels nadons, però un 87% dels infants es curen a l'edat de tres anys. Hi ha un nivell alt de reactivitat creuada amb les proteïnes de la llet d'altres mamífers com la cabra, l'ovella i la búfala. Els símptomes són suaus tot i que en individus molt sensibles poden causar un xoc anafilàctic.

La intolerància a la lactosa (sucre present en totes les llets de mamífer: vaca, cabra, ovella) no és una reacció al·lèrgica i no produeix cap reacció anafilàctica. Aquesta intolerància és provocada per una capacitat reduïda o per falta de lactasa, enzim que hi ha a l'intestí prim i que és capaç de trencar la lactosa. Els nivells de tolerància depenen dels nivells de lactasa de cada individu.

La lactosa pot contenir residus de proteïnes de la llet a conseqüència del procés d'obtenció, i per tant pot no ser apta per a les persones al·lèrgiques a la llet.

Fruita seca amb closca
En aquest grup d'al·lèrgens s'inclouen ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i nous d'Austràlia, i els productes derivats.

La fruita seca és una causa freqüent de reacció al·lèrgica i, en general, les persones sensibles reaccionen a més d'un tipus de fruita, així com als cacauets. Els cacauets torrats podrien reduir en part l'al·lergenicitat, però es desconeix l'efecte en avellanes i altra fruita seca.

Api i productes derivats
Tant la planta com els brots de l'arrel es consideren substàncies al·lergògenes, i l'al·lèrgia se sol presentar amb més freqüència amb el producte cru que amb el cuinat. És freqüent als països de l'Europa Central i França. Hi ha reactivitat creuada amb l'api-rave. 

Mostassa i productes derivats
Es considera substància al·lergògena tota la planta, tant les fulles com la tija i les llavors. És freqüent a França i Espanya.

Grans de sèsam i productes que contenen grans de sèsam
Té reactivitat creuada amb la fruita seca, la soja i els cacauets. Pot causar reaccions adverses molt greus. És una al·lèrgia freqüent en països que en tenen un consum elevat, en què l'exposició té lloc en edats primerenques.

Anhídrid sulfurós i sulfits
Són uns additius d'acció conservant i antioxidant que s'afegeixen en determinats aliments i begudes, com per exemple en els preparats de carn, la fruita seca, els sucs de fruita, els crustacis, el vi, etc., i poden causar reaccions adverses en determinats individus sensibles, com les persones asmàtiques. La reacció més freqüent és un broncoespasme que pot aparèixer pocs minuts després del consum d'un aliment amb sulfits.

Tramús i productes a base de tramussos
Es tracta d'una planta lleguminosa que té més de 450 espècies diferents; s'han documentat casos de reaccions al·lèrgiques directes (a vegades greus) i s'ha demostrat el risc de reactivitat creuada amb els cacauets.

Des de fa uns anys la farina de tramussos s'afegeix a la farina de blat per a l'elaboració de pa i derivats.

Mol·luscs i productes a base de mol·luscs
S'inclouen els bivalves (musclos, cloïsses, ostres), els gasteròpodes (cargols de mar) i els cefalòpodes (calamar, sípia, pop).

Són freqüents els casos d'al·lèrgies creuades entre mol·luscs i crustacis. A més de consumir-se tal qual, s'utilitzen com a ingredients de determinats preparats, així com en alguns productes com el surimi.

Data d'actualització:  28.12.2020