Davant la sospita de patir una al·lèrgia alimentària s'ha d'anar al metge o a la metgessa d'atenció primària. Si el metge o la metgessa ho considera oportú, deriva el cas a l'especialista en al·lergologia, que fa el diagnòstic basant-se en la història clínica i en proves complementàries, com ara:

  • Proves cutànies: consistents a inocular a la pell extractes d'aliments i comprovar si produeixen reaccions locals.
  • Anàlisi de sang: per determinar la presència d'anticossos específics davant de determinats aliments.
  • Proves d'exposició controlada: quan el diagnòstic encara no és clar, es demana a la persona afectada que ingereixi l'aliment sospitós, a l'hospital, per comprovar la relació entre la ingesta i els símptomes.
  • Dieta d'eliminació: es retira de la dieta l'aliment sospitós per veure si els símptomes desapareixen, i posteriorment es reintrodueix per comprovar si torna a manifestar-se l'al·lèrgia.
Data d'actualització:  28.12.2020