Recursos per a professionals

L'alcohol és la substància més consumida en la nostra societat i una de les que més problemes socials i de salut ocasiona. Causa lesions, trastorns mentals i conductuals, afeccions gastrointestinals, càncers, malalties cardiovasculars, trastorns immunològics, malalties òssies, trastorns reproductius, i perjudica els nonats. El risc de patir aquestes malalties i lesions augmenta de manera proporcional a la dosi ingerida i sense indicis d'un efecte llindar. És a dir, que com més alcohol es consumeix, més elevat és aquest risc.

Hi ha dos aspectes a tenir en compte a l'hora de valorar els riscos que pot comportar el consum d'alcohol; per una banda, la quantitat consumida al llarg de la vida i, per altra, la quantitat i freqüència de consum episòdic intensiu.

A Europa, i d'acord amb el darrer informe de l'Organització Mundial de la Salut, l'alcohol és el segon factor de risc més important de malaltia i mortalitat prematura, després del tabac.

En aquest sentit, esdevé prioritari dur a terme polítiques orientades a disminuir el consum poblacional i els danys associats, especialment en aquells àmbits en què es tinguin competències:

  • Alcohol i conducció.
  • Prevenció en els entorns de consum.
  • Intervencions en l'àmbit de la salut.
  • Informació i sensibilització.
  • Prevenció comunitària i en l'àmbit laboral.
  • Monitoratge del consum poblacional i els danys associats.

Data d'actualització:  01.12.2020