Vigilància perinatal

La vigilància de la salut perinatal permet tenir una visió de conjunt de les dones embarassades i dels nadons que neixen a Catalunya. El monitoratge dels principals indicadors de salut perinatal comporta disposar de dades amb tendències i patrons comparables en el temps que contribueixen a la planificació dels professionals de l’àmbit de la salut maternoinfantil.

La investigació sobre els orígens incipients de les malalties cròniques dels adults posa de manifest la importància de fer el seguiment del període perinatal per garantir una millor salut futura. Hi ha complicacions perinatals que causen morbiditat a curt termini com ara els naixements prematurs i els retards de creixement fetal, que s’associen amb el desenvolupament de malalties cròniques com hipertensió i malalties metabòliques al llarg de la vida.

A més, alguns factors de risc, com el tabaquisme, l’obesitat i el consum d’alcohol durant l’embaràs, augmenten el risc dels infants de patir asma, obesitat i retard del desenvolupament.

Tot això posa de manifest la importància de vigilar i fer un seguiment de la salut perinatal per tal d’enfortir els aspectes de promoció de la salut i prevenir factors de risc i malalties en l’etapa adulta.

Informes anteriors

Data d'actualització:  08.03.2021