Sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC)

L’SNMC és un sistema bàsic d’informació sanitària que forma part de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) i que està constituït pel conjunt dels laboratoris de microbiologia dels centres sanitaris hospitalaris i extrahospitalaris, de caràcter públic i privat, de Catalunya. En aquest sistema es recullen les declaracions periòdiques dels microorganismes causants de malalties infeccioses agudes i les notificacions de resistències antimicrobianes.

Els objectius d’aquest sistema són:

- Vigilar les tendències dels microorganismes i de les resistències antimicrobianes i fer-ne el monitoratge.
- Estudiar els canvis en el patró epidemiològic de malalties infeccioses.
- Proporcionar informació a la XVEC i als programes de vigilància específics de salut pública.

L’any 2015 s’ha elaborat un nou decret que adequa a la normativa europea les malalties que han d’estar subjectes a vigilància. El Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la XVEC i es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, estableix l’SNMC com un dels sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria amb la nova llista de malalties de declaració i els microorganismes objecte d’estudi de la sensibilitat antibiòtica.