Malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics

Manual de notificació per als declarants al sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria (MDO) 

Aquest document descriu el circuit de comunicació que han de seguir les notificacions al sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) alhora que actualitza el llistat de malalties subjectes a vigilància d’acord amb el Decret 203/2015, de 15 de setembre de 2015, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics. 

Definició de cas de les malalties de declaració obligatòria (MDO)

L'any 1993 es va establir i unificar tot un conjunt de criteris per tal de crear un sistema de declaració obligatòria de malalties. Aquest document conté la definició de cas sospitós i cas confirmat de cadascuna de les malalties de declaració obligatòria que es van aprovar en el Decret 67/2010.

Definició de cas de les noves malalties de declaració individualitzades (MDI)

En aquest document s’especifiquen els criteris clínics, epidemiològics i de laboratori que han de guiar els professionals sanitaris a l’hora de fer la notificació de casos per al conjunt de malalties que, a partir del Decret 203/2015, s’han afegit al llistat de malalties subjectes a vigilància com a malalties de declaració individualitzada. 

Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)

Malalties de declaració obligatòria i la seva modalitat de declaració (tríptic)

La notificació d'una malaltia de declaració obligatòria es fa per sospita de diagnòstic; per tant, no cal esperar a tenir la confirmació del laboratori per notificar-la. La notificació es fa utilitzant aquests impresos que us podeu descarregar en PDF.  

Imprès de declaració individualitzada

Els següents documents fan referència als resums anuals de les malalties de declaració obligatòria a Catalunya que notifiquen els professionals sanitaris al sistema i es publiquen al Butlletí epidemiològic de Catalunya.

Els documents següents recopilen informació referent als brots epidèmics declarats anualment a Catalunya i publicats al Butlletí epidemiològic de Catalunya.

Legislació vigent en matèria de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.

Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.

Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

Decret 391/2006, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

Decret 445/2004, de 30 de novembre, pel qual es modifica el Decret 395/1996, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.

Decret 145/2003, de 10 de juny, pel qual es modifica el Decret 395 /1996, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i els brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Decret 308/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties de declaració obligatòria.

Decret 398/2000, de 5 de desembre, de modificació del Decret 395/1996, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Decret 316/1998, de 15 de desembre, pel qual es modifica el procediment de notificació de determinades malalties de declaració obligatòria al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableixen els procediments de notificació de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Data d'actualització:  09.11.2016