Manual de terminologia sanitària bàsica

Aquest llibre vol ser una eina útil per a totes aquelles persones que necessiten conèixer el llenguatge de les ciències de la salut. S'adreça, per tant, a tots els professionals que treballen en l'àrea de salut, però també als estudiants que es preparen per incorporar-s'hi i a totes aquelles persones interessades en el coneixement i la normalització de la terminologia catalana.

 

El Manual s'estructura en quatre parts. En la primera part s'expliquen les característiques i l'origen de la terminologia mèdica. En la segona, s'exposen els recursos de què disposa la terminologia científica per construir nous termes i es dedica una atenció especial a la formació dels mots mitjançant la derivació, la composició i l'abreviació. La tercera part presenta les arrels, els prefixos i els sufixos més utilitzats en l'àmbit de la medicina. Finalment, la quarta part, i més extensa, ofereix un recull de les abreviacions més utilitzades en l'àmbit sanitari, ja siguin abreviatures, símbols o sigles.

Manual

Manual de terminologia sanitària bàsica

MARTÍN, O; MARTÍN, N. Manual de terminologia sanitària bàsica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2004. 144 p.

Data d'actualització:  06.06.2019