Portada Lèxic Additius Alimentaris

Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d'acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d'identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l'Accés temàtic.

Convé fer notar que s'han sistematitzat les denominacions d'additius en català, castellà i francès que corresponen a noms de compostos químics amb l'expressió del segon formant amb un sintagma preposicional introduït amb la preposició de en comptes de recórrer a l'adjectivació (per exemple, acetat de sodi, en lloc de acetat sòdic; acetato de sodio, en lloc de acetato sódico; acétate de sodium, en lloc de acétate sodique).

El TERMCAT ha elaborat aquest lèxic a partir d'un corpus terminològic cedit per l'Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l'assessorament científic de l'Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius Alimentaris (AFCA).

Ressenya extreta del web del Termcat  

Data d'actualització:  14.02.2013

Informació relacionada