Diccionari de psiquiatria
El Diccionari de psiquiatria aplega i defineix 1.062 termes catalans, amb les equivalències en castellà, francès, anglès i alemany, indicacions de les relacions de sinonímia entre els termes i, quan escau, notes amb informació contextual. Per a facilitar la consulta de l'obra, darrere el cos del diccionari apareixen els índexs bilingües corresponents.

L'obra s'adreça als professionals de la salut mental —especialment als qui treballen en l'àmbit assistencial—, als estudiants de medicina i d'altres disciplines afins a la psiquiatria, i als mediadors lingüístics (periodistes, traductors o correctors especialitzats), que necessiten una eina de consulta eminentment pràctica per a resoldre els seus dubtes terminològics.
Data d'actualització:  14.07.2011

Informació relacionada