Diccionari d'oftalmologia

Diccionari amb 1.430 termes sobre aquesta especialitat medicoquirúrgica. A més dels termes d'anatomia, basats en la Nomina anatòmica, s'hi inclouen els relatius a les patologies, les tècniques, els aparells i els instruments per a l'exploració, i també els termes d'òptica d'ús més freqüent.

El diccionari presenta les definicions, que recullen els trets essencials per a la comprensió dels conceptes i que han estat elaborades amb l'aportació d'especialistes reconeguts en aquesta disciplina, amb la intenció que serveixi tant als oftalmòlegs i als òptics com als estudiants i la resta de professionals de la medicina.

Ressenya extreta del web del Termcat

Data d'actualització:  14.07.2011

Informació relacionada