Diccionari d'infermeria
Aquesta obra vol consolidar uns fonaments terminològics i conceptuals de la infermeria, actualment en procés d'evolució i de renovació a casa nostra, i és el fruit d'un treball d'equip entre institucions dels diversos territoris de parla catalana: el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona (per delegació del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya), l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de les Illes Balears, l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat d'Andorra, i l'Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Diccionari d'infermeria aplega i defineix 1.044 termes catalans, amb les equivalències en castellà, francès i anglès, indicacions de les relacions de sinonímia entre els termes i, quan escau, notes amb informació contextual. Com a complement, el diccionari inclou un annex en català, castellà i anglès amb els diagnòstics infermers 2007-2008, elaborats per l'associació nord-americana NANDA-International.
Data d'actualització:  14.07.2011

Informació relacionada