Col·lecció de Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera

La Col·lecció de Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera pretén difondre, actualitzar i millorar el lèxic de les diverses especialitats mèdiques i, en darrer terme, aconseguir la normalització de la llengua catalana en l'àmbit científic i sanitari.

Es va iniciar l'any 1991 amb el Vocabulari de la prescripció. Els mots i les locucions d'una recepta. De llavors ençà s'han publicat un total de 13 volums monogràfics, el darrer l'any 2002 titulat De ginecologia i d'obstetrícia, n'hauríem de parlar. La intenció és continuar publicant-ne i abordar el lèxic de totes les especialitats.
Data d'actualització:  19.07.2011