El dia 3 de maig de 2010 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret 459/2010, de 16 d'abril, pel qual es regulen les condicions pel "Reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialistes en ciències de la salut, obtinguts en Estats no membres de la Unió Europea".