Preguntes freqüents i captació de noves preguntes formulades pels interessats

 

És suficient presentar la còpia de la renúncia al procés d'homologació o és necessari esperar la resposta del Ministeri?

No és necessari esperar la resposta del Ministeri d'Educació d'acceptació de la renúncia. Només la presentació la còpia de la sol·licitud de renúncia segellada per un Registre és suficient.

Si exerceixo en un hospital concertat, amb el servei de la meva especialitat contractat amb una empresa privada per la qual treballo, el o la gerent no pot certificar la remuneració al meu treball, ja que no és l'hospital qui em contracta. Com puc obtenir l'esmentat certificat?

Com el o la gerent no pot certificar la remuneració del vostre treball, ja que no és l'hospital qui us contracta, aquest o aquesta gerent hauria de certificar que treballeu a l'Hospital X, en el Servei/unitat… x, de l'especialitat x, amb un nombre x d'hores, des de tal a tal data…, a través de l'Empresa X de la qual rebeu el salari…, i enviar al seu torn un certificat del o de la gerent de l'Empresa que us contracta, que especifiqui el tipus de contracte i que aquest és retribuït.

Què és el certificat d'inhabilitació?

El certificat de no inhabilitació professional és el certificat de good standing que fan els Col·legis professionals. Si la col·legiació no és obligatòria ho fa l'empleador… o si no esteu treballant, ni col·legiat és substituït per un certificat de penals.

En quin país s'ha de fer el certificat d'inhabilitació?

Si esteu treballant a Espanya ha de fer-se a Espanya, ja que és un certificat de no inhabilitació professional en el moment actual. Aquest certificat té una vigència de tres mesos des que s'emet fins a la seva presentació en l'expedient.

Quins documents ha de tenir la postil·la de la Haia?

Els títols originals, o en general qualsevol document emès a l'estranger a l'efecte d'aquest procediment, ha de tenir la postil·la de la Haia, o bé ésser legalitzats per via diplomàtica. La postil·la pot anar impresa en el títol o el que també sol ser habitual és portar-la grapada en el títol.

Què cal postil·lar o legalitzar per via diplomàtica? Què cal compulsar?

Tots els documents que puguin ser valorats pel Comitè d'Avaluació del Ministeri de Sanitat i que siguin expedits a l'estranger han d'estar postil·lats per la Haia o legalitzats per via diplomàtica per tenir efectes a Espanya i en ambdós casos les còpies vindran compulsades.

Si són documents expedits a Espanya, no és necessari postil·lar-los, només han d'estar compulsats.

Els documents de l'historial professional referits al punt nou de l'annex II "Congressos i ponències" es podrien excloure de la legalització, però no de la compulsa.

Més informació

Si no heu trobat resposta al vostre dubte podeu adreçar la vostra pregunta a la Secretaria de la Comissió de coordinació d'extracomunitaris:
extracomunitaris.ies@gencat.cat
Data d'actualització:  29.03.2016