A l'Estat espanyol el reconeixement d'efectes professionals a títols d'especialista obtinguts en estats no membres de la Unió Europea, queda regulat en el Reial decret 459/2010, de 16 d'abril, que desenvolupa l'article 18 de la Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries.

Aquest reconeixement atorgarà els mateixos drets i obligacions professionals que el títol d'especialista espanyol.

Àmbit d'aplicació

Oficines de registre i compulsa

Data d'actualització:  05.05.2016