I - Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya

  • Llibre blanc document de base pdf icon [3,62 MB ]
    El Llibre blanc té com a objectiu primordial formular un conjunt de propostes elaborades a partir d’una anàlisi de la realitat del sistema i orientades a donar resposta als reptes futurs amb una perspectiva de mitjà i llarg termini.

II - Resum executiu del Llibre blanc de les professions sanitàries

Data d'actualització:  06.08.2019